พญ.ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ แนะวิธีดีท็อกซ์ระดับเซลล์ กับเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ไม่ควรมองข้าม

“เอ็มดับบลิว เวลล์เนสส์ คลินิก” (MW Wellness) ศูนย์สุขภาพและความสวยงามที่เน้นการดูแลจากภายในสู่ภายนอกด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้การบูรณาการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยการผสมผสานหลายองค์ความรู้ ตั้งแต่ผลการวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยไปจนถึงแพทย์ทางเลือกต่างๆ ผนวกกับไลฟ์สไตล์ มาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันในยามที่ยังไม่เกิดโรค สู่การรักษาโรคในขณะที่ยังไม่เกิดอาการ ไปจนถึงการชะลอวัยเพื่อคงความเยาว์วัยไว้ให้นานขึ้น โดยมีหลักคิดที่ว่า แก้ไขที่ต้นเหตุการเจ็บป่วยดีกว่าการใช้ยาเพื่อกดระงับอาการปลายทางเท่านั้น “แพทย์หญิง ภัทรลดา ฤทธิวงศ์” แพทย์ธรรมชาติบำบัด และเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำเอ็มดับบลิว คลินิก ได้กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการดีท็อกซ์ตัวเองของร่างกายในระดับเซลล์ หรือที่เรียกกันว่ากระบวนการออโตฟากี (Autophagy) ไว้ว่า “กระบวนการออโตฟากีเป็นกระบวนการดีท็อกซ์ตัวเองของเซลล์ มาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ Auto แปลว่าอัตโนมัติ และ Phagy แปลว่าการกิน ซึ่งหมายถึงกลไกการกินตัวเองของเซลล์ ฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆ คือการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุแล้ว เปรียบเสมือนกับการรีไซเคิลตัวเองของเซลล์ที่มีทั้งการขับสิ่งที่ไม่ต้องการ และการนำสิ่งที่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายกลับมาใช้ หรือจะเรียกว่ากระบวนการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติก็ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ลองนึกถึงเวลาที่เราเจ็บป่วย ร่างกายก็จะสร้างเม็ดเลือดขาวมากำจัดเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมออกไป ทำให้เราสามารถหายป่วยเองได้ กระบวนการออโตฟากีเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกาย ซึ่งจะเสื่อมประสิทธิภาพลงตามวัยและตามความเสื่อมของเซลล์ ตามปกติเซลล์ในร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลงตั้งแต่อายุ 25-30 ปี โดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองในช่วงอายุที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยอื่นๆ […]