Pelvic for Men

กระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วยคลื่นแม่เหล็ก  (Pelvic restoration) สำหรับผู้ชาย

เครื่อง Pelvic สามารถช่วยกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างสำหรับบุรุษที่มีปัญหา เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมีอาการสำคัญคือ

• กลั้นน้ำอสุจิไม่อยู่ทำให้หลั่งเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้

• แข็งตัวไม่นานหรือแข็งตัวได้น้อย จนไม่สามารถสอดใส่ได้

• ไม่มีความต้องการทางเพศ

• ต่อมลูกหมากโต มีปัญหาเรื่องปัสสาวะทำให้รู้สึกปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่พุ่ง

ระยะเวลาเห็นผล

สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่ 2 ครั้งแรกที่เข้ารับการรักษา

การกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Pelvic restoration) เพื่อเข้าฟื้นฟูเซลล์นั้น เป็นการรักษาที่ต้นเหตุโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ จึงไม่มีผลข้างเคียงตามมา ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเรา กลับสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ดังเดิมอย่างปลอดภัย