MWWellness โปรแกรมตรวจเช็คร่างกาย ด้วย Esteck Bioscan & Live Blood

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร โปรแกรมตรวจเช็คร่างกาย ด้วย Esteck Bioscan & Live Blood

MWWellness โปรแกรมตรวจเช็คร่างกาย ด้วย Esteck Bioscan & Live Blood ที่สามารถ ตรวจได้ตั้งแต่ ทารก เด็ก และ สตรีมีครรภ์ ที่อยากแนะนำ ให้ทุกคนได้ตรวจ ที่เป็นการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการทราบในเรื่องของสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ MW Wellness

Integrative Medical Center

Esteck Bioscan

รายละเอียด

是一个讲述各种系统性能的测试可以分析荷尔蒙代谢和排泄的过程使得可以分析疾病的风险。该技术是对患者的整体健康分析。该工具将释放电力通过机器通过电导体或电极对身体有害,将捕捉心跳并通过称为探针的显示器测量血液中氧气的浓度,该探针夹在左侧并且机器将在主体的各个部件中评估电导率22部件

能够检测到

 • 各种物品的恶化通过工作的运作无论是血管和心脏,呼吸系统,胃肠道,神经系统,繁殖系统内分泌激素系统和自由基积累
 • 分析各种疾病的风险
 • 分析身体中的分裂和pH平衡。
 • 电解质分析在体内
 • 分析身体中的激素
 • 分析代谢过程和排泄。
 • 介绍应该避免的食物和应该添加的食物
谁能检查?

可以从婴儿,儿童和孕妇检查该工具不使用辐射功率。核磁能量或其他有害能量因此,适用于想要了解自我健康的可能性的所有年龄。

Integrative Medical Center

ศูนย์การแพทย์บูรณาการอย่างแท้จริง (Real Integrative Medicine Center)

ด้วยการวางแผนฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-made health management) ด้วย อาทิ

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย(Anti-Aging Medicine)
 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
 • อายุรเวทศาสตร์ (Ayurveda)
 • การให้คำแนะนำ ด้านโภชนาการ(Nutritional counseling)

โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานในระดับที่ดีที่สุด( Optimum Health)

MW Wellness ศูนย์สุขภาพที่ไม่ใหญ่แต่วิธีคิดครบรอบด้านและไม่เหมือนใคร เน้นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานแบบบูรณการหลายศาสตร์เข้าด้วยกันให้เกิดความลงตัว ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่เน้นการใช้ยา ดูแลได้อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแบบครอบครัว

การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้า
การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้า

โปรโมชันCard image cap
Esteck Bioscan 1 ท่าน

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รู้ผลทันที อ่านผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกเคส ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ ที่เดียว จบ ครบ รู้ทุกระบบในร่างกาย...

ราคา 990.-
Card image cap
Esteck Bioscan 2 ท่าน

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รู้ผลทันที อ่านผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกเคส ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ ที่เดียว จบ ครบ รู้ทุกระบบในร่างกาย...

ราคา 1500.-

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook