MWWellness การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย โดยใช้ โอโซนบำบัด Ozone Therapy

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย โดยใช้ โอโซนบำบัด Ozone Therapy

MWWellness การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย โดยใช้ โอโซนบำบัด Ozone Therapy ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบไหลเวียนเลือด ช่วยกระตุ้นการทำงานเม็ดเลือดขาว เพื่อจัดการสิ่งแปลกปลอด ที่จะเข้าสู่ร่างกาย เพื่อปกป้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

臭氧疗法

การบำบัดด้วยโอโซน

Ozone Therapy หรือ โอโซนบำบัด ที่เป็น โปรแกรมเติมออกซิเจนเข้าสู่หลอดเลือด ที่เป็นโครงสร้างไม่เสถียรของตัวโอโซนเลือด ที่ทำให้เกิดออกซิเดชัน ที่ส่งผลการยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส หรือจุลินทรีย์ที่สามารถเติบโตได้ และยังช่วยในการกำจัดสารพิษ และของเสียที่สะสมในร่างกาย ให้ขับออกทางตับและทางไต ได้อย่างปลอดภัย ที่สำคัญราคาไม่แพง อีกทั้งยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวและ

หลักการบำบัดด้วยโอโซน

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม โดยเครื่องกำเนิดโอโซนจะแปลงออกซิเจนบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจนจำนวน 2 อะตอม จากแหล่งกำเนิดให้กลายเป็นโอโซน เมื่อโมเลกุลของโอโซนผสมกับเลือดจากผู้รับการบำบัดในร่างกาย แล้วโมเลกุลของโอโซนจะเกิดการแตกตัวออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. O2 (ออกซิเจนบริสุทธิ์) ซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์

2. O (Singlet Oxygen) หรือออกซิเจนอะตอมเดี่ยว ซึ่งไม่เสถียร โดยออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยวจะวิ่งไปจับกับโมเลกุลต่าง ๆในเนื้อเยื่อและกระแสโลหิต เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidative Reaction)

การบำบัดด้วย Ozone Therapy

治疗氧化反应的益处

1.具有消除非氧微生物的效果,包括一些病毒和细菌肝炎和肝炎臭氧,所以可用于治疗这些群体中的微生物引起的疾病,例如感冒,带状疱疹

2.开车解毒了身体通过帮助将毒素和浪费改变为惯性并被肝脏和肾脏驱动而没有伤害

单次氧气或氧单位也可以在病毒的细胞壁上捕获蛋白质和漂浮在血液中的细菌吸引白细胞有效消除细菌

Ozone Therapy

臭氧疗法治疗方法

1刺激创建白细胞足以保护身体。

2提高白细胞皮肤咬伤的效率从伽玛级别,Fianon增加了400-900%

3从Limpho网站刺激嵌局的分泌提高毒药效率

4,增加白细胞和红细胞的灵活性因此引起血细胞

可以穿过小毛细血管增加。有用于治疗糖尿病和压力溃疡的慢性伤口

5提高MiteCondria的能源生产有助于缓解疲劳并增加运动员的运动健身。

6刺激有助于体内抗氧化剂的酶的产生。(超氧化物,DIS见,过氧化氢酶和谷胱甘肽,氧化物)

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook