MWWellness โปรแกรมตรวจเช็คร่างกาย ด้วย Esteck Bioscan & Live Blood

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร โปรแกรมตรวจเช็คร่างกาย ด้วย Esteck Bioscan & Live Blood

MWWellness โปรแกรมตรวจเช็คร่างกาย ด้วย Esteck Bioscan & Live Blood ที่สามารถ ตรวจได้ตั้งแต่ ทารก เด็ก และ สตรีมีครรภ์ ที่อยากแนะนำ ให้ทุกคนได้ตรวจ ที่เป็นการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการทราบในเรื่องของสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพ MW Wellness

Integrative Medical Center

Esteck Bioscan

รายละเอียด

เป็นการตรวจที่จะบอกประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งฮอร์โมน กระบวนการเผาผลาญ และขับถ่าย ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการวิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของคนไข้ ซึ่งเครื่องมือจะปล่อยประแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผ่านตัวนำไฟฟ้า หรือ Electrode โดยเครื่องจะจับจังหวะการเต้นของหัวใจ และวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยผ่านตัวตรวจวัดที่เรียกว่า Probe ที่หนีบอยู่ที่นิ้วชี้มือซ้าย และเครื่องจะประเมินการนำไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 22 ส่วน

โดยสามารถตรวจหา

 • ความเสื่อมสภาพของอวัวะต่างๆ ผ่านการบ่งบอกประสิทธภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ และภาวะการสะสมอนุมูลอิสระ
 • ตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
 • ตรวจวิเคราะห์หารชีวิภาพและค่า PH Balance ในร่างกาย
 • ตรวจวิเคราะห์ Electrolyte ในร่างกาย
 • ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในร่างกาย
 • ตรวจวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญและขับถ่าย
 • แนะนำอาหารที่ควรเลี่ยง และอาหารที่ควรเสริม
ใครสามารถตรวจได้บ้าง?

สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารก เด็ก และหญิงมีครรภ์ เครื่องมือนี้ไม่ได้ใช้พลังงานรังสี พลังงานแม่เหล็กนิวเคลียร์หรือพลังงานที่มีอันตรายอื่นๆ ดังนั้นจึงเหมาะกับทุกเทศทุกวัยที่ต้องการทราบความเป็นไปของสุขภาพตนเอง

Integrative Medical Center

ศูนย์การแพทย์บูรณาการอย่างแท้จริง (Real Integrative Medicine Center)

ด้วยการวางแผนฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-made health management) ด้วย อาทิ

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย(Anti-Aging Medicine)
 • เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
 • อายุรเวทศาสตร์ (Ayurveda)
 • การให้คำแนะนำ ด้านโภชนาการ(Nutritional counseling)

โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานในระดับที่ดีที่สุด( Optimum Health)

MW Wellness ศูนย์สุขภาพที่ไม่ใหญ่แต่วิธีคิดครบรอบด้านและไม่เหมือนใคร เน้นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานแบบบูรณการหลายศาสตร์เข้าด้วยกันให้เกิดความลงตัว ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่เน้นการใช้ยา ดูแลได้อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแบบครอบครัว

การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้า
การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้า

โปรโมชันCard image cap
Esteck Bioscan 1 ท่าน

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รู้ผลทันที อ่านผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกเคส ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ ที่เดียว จบ ครบ รู้ทุกระบบในร่างกาย...

ราคา 990.-
Card image cap
Esteck Bioscan 2 ท่าน

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รู้ผลทันที อ่านผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกเคส ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ ที่เดียว จบ ครบ รู้ทุกระบบในร่างกาย...

ราคา 1500.-

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook