Esteck Bioscan

การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหาความผิดปกติของเซลล์แต่ละอวัยวะ

checking
body part in lcd monitor

เป็นการตรวจที่จะบอกประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งฮอร์โมน กระบวนการเผาผลาญ และขับถ่าย ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการวิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของคนไข้ ซึ่งเครื่องมือจะปล่อยประแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายผ่านตัวนำไฟฟ้า หรือ Electrode โดยเครื่องจะจับจังหวะการเต้นของหัวใจ และวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยผ่านตัวตรวจวัดที่เรียกว่า Probe ที่หนีบอยู่ที่นิ้วชี้มือซ้าย และเครื่องจะประเมินการนำไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 22 ส่วน

โดยสามารถตรวจหา 

  • ความเสื่อมสภาพของอวัวะต่างๆ ผ่านการบ่งบอกประสิทธภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ และภาวะการสะสมอนุมูลอิสระ
  • ตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
  • ตรวจวิเคราะห์หารชีวิภาพและค่า PH Balance ในร่างกาย
  • ตรวจวิเคราะห์ Electrolyte ในร่างกาย
  • ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในร่างกาย
  • ตรวจวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญและขับถ่าย
  • แนะนำอาหารที่ควรเลี่ยง และอาหารที่ควรเสริม

ใครสามารถตรวจได้บ้าง? 

สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารก เด็ก และหญิงมีครรภ์ เครื่องมือนี้ไม่ได้ใช้พลังงานรังสี พลังงานแม่เหล็กนิวเคลียร์หรือพลังงานที่มีอันตรายอื่นๆ ดังนั้นจึงเหมาะกับทุกเทศทุกวัยที่ต้องการทราบความเป็นไปของสุขภาพตนเอง