MWWellness การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย โดยใช้ โอโซนบำบัด Ozone Therapy

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย โดยใช้ โอโซนบำบัด Ozone Therapy

MWWellness การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกาย โดยใช้ โอโซนบำบัด Ozone Therapy ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบไหลเวียนเลือด ช่วยกระตุ้นการทำงานเม็ดเลือดขาว เพื่อจัดการสิ่งแปลกปลอด ที่จะเข้าสู่ร่างกาย เพื่อปกป้องและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

Ozone Therapy

การบำบัดด้วยโอโซน

Ozone Therapy หรือ โอโซนบำบัด ที่เป็น โปรแกรมเติมออกซิเจนเข้าสู่หลอดเลือด ที่เป็นโครงสร้างไม่เสถียรของตัวโอโซนเลือด ที่ทำให้เกิดออกซิเดชัน ที่ส่งผลการยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส หรือจุลินทรีย์ที่สามารถเติบโตได้ และยังช่วยในการกำจัดสารพิษ และของเสียที่สะสมในร่างกาย ให้ขับออกทางตับและทางไต ได้อย่างปลอดภัย ที่สำคัญราคาไม่แพง อีกทั้งยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวและ

หลักการบำบัดด้วยโอโซน

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม โดยเครื่องกำเนิดโอโซนจะแปลงออกซิเจนบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลออกซิเจนจำนวน 2 อะตอม จากแหล่งกำเนิดให้กลายเป็นโอโซน เมื่อโมเลกุลของโอโซนผสมกับเลือดจากผู้รับการบำบัดในร่างกาย แล้วโมเลกุลของโอโซนจะเกิดการแตกตัวออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. O2 (ออกซิเจนบริสุทธิ์) ซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์

2. O (Singlet Oxygen) หรือออกซิเจนอะตอมเดี่ยว ซึ่งไม่เสถียร โดยออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยวจะวิ่งไปจับกับโมเลกุลต่าง ๆในเนื้อเยื่อและกระแสโลหิต เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidative Reaction)

การบำบัดด้วย Ozone Therapy

ประโยชน์ในการรักษาของปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

1. มีฤทธิ์ในการกำจัดจุลชีพที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งได้แก่ ไวรัสและแบคทีเรียบางชนิด การบำบัดและไวรัสตับอักเสบ ด้วยโอโซนจึงสามารถใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจุลชีพในกลุ่มดังกล่าวได้ เช่น โรคหวัด เริม งูสวัด

2. ขับล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย โดยช่วยเปลี่ยนสารพิษและของเสียให้เป็นสารที่มีความเฉื่อย และถูกขับออกทางตับและไตโดยไม่เกิดอันตราย

Singlet Oxygen หรือออกซิเจนอะตอมเดี่ยวนั้น ยังสามารถจับกับโปรตีนที่ผนังเซลล์ของเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในกระแสโลหิต ดึงดูดให้เม็ดเลือดขาวมากำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ozone Therapy

ขั้นตอนการรักษา Ozone Therapy

1 กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้มีปริมาณเพียงพอต่อการปกป้องร่างกาย

2 เพิ่มประสิทธิภาพในการกัดกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว จากระดับแกมมาอินเตอเฟียรอนที่เพิ่มขึ้น 400-900%

3 กระตุ้นการหลั่งอินเตอร์ลิวคินจากลิมโฟไซต์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค

4 เพิ่มความยืดหยุ่นของเซลล์เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง จึงทำให้เซลล์เม็ดเลือด

สามารถเคลื่อนตัวผ่านไปยังหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ได้เพิ่มขึ้น มีประโยชน์ในการรักษา แผลเรื้อรังจากเบาหวาน และแผลกดทับ

5 เพิ่มการผลิตพลังงานในไมโตคอนเดรีย ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย และเพิ่ม สมรรถภาพการออกกำลังกายในกลุ่มนักกีฬา

6 กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย (ซูเปอร์ออกไซด์ดิส มิวเตส คาตาเลส และกลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส)

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook