Zoda Spa

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะ และขับพิษจากการย้อมผม 

ทุกวันนี้เรามักจะพบกับอาการผมหงอกก่อนวัยอันควรกันเป็นจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งเกิดจาก ความเครียดที่ทำให้สมองดึงออกซิเจนจากคอบ่าไหลมาเลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่าไหลเกิดอาการรัดตัว และทำให้เลือดไหลเวียนขึ้นมาเลี้ยงหนังศีรษะไม่ดีพอ จนเกิดเป็นอาการผม ร่วง ผมหงอก หรือผมเสียตามมา

การย้อมผมนั้นแม้จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ แต่ก็มีผลเสียแอบแฝงอยู่เป็นเงาตามตัว ในแต่ละ ปีเรารับสารพิษและโลหะหนักที่มากับสีย้อมผมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเคมีอันตรายที่เกิดจากการย้อมผม บ่อยๆ เหล่านี้นอกจากจะทำให้เส้นผมไม่แข็งแรงหลุดร่วงได้ง่ายแล้ว ยังก่อให้เกิดการระคายเคืองบน หนังศีรษะ รวมทั้งก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคหนังศีรษะแห้ง และอาจก่อให้เกิดมะเร็งบนหนังศีรษะได้

สารพิษในสีย้อมผมมีอะไรบ้าง? 

• ยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวร (Semipermanent hair dyes) มีส่วนประกอบของสีซึ่งมีขนาดโมเลกุล เล็ก สามารถซึมเข้าไปถึงชั้นกลาง (Cortex) ของเส้นผมได้โดยไม่ต้องมีสารเปอร์ออกไซด์ สีจะคงทน นาน 3-5 สัปดาห์ สีที่ใช้ได้แก่ไนโตรฟีนีลีนไดอะมีน, ไนโตรอะมิโนฟีนอล, อะมิโนแอนทราควิโนนส์ และสีอื่นๆ

ความเป็นพิษ 

เนื่องจากสีบางชนิดที่ใช้เป็นสีเช่นเดียวกันกับที่ใช้ในยาย้อมผมชนิดถาวร ซึ่งอาจท􀄬ให้เกิดอาการ ระคายเคือง อาการแพ้ หรือทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบอาการแพ้ก่อน ใช้ทุกครั้งเช่นเดียวกับยาย้อมผมชนิดถาวร และควรปฏิบัติตามวิธีใช้ และคำเตือนอย่างเคร่งครัด

• ยาย้อมผมชนิดถาวร (Permanent hair dyes)ทำให้เกิดสีย้อมติดคงทนถาวรในชั้นกลาง (Cortex) ของเส้นผม ผลิตภัณฑ์นี้มักมี 2 ขวด ขวดที่1 คือ ส่วนผสมของสีในตัวกลางที่เหมาะสม มักเป็นครีม หรือโลชั่น ขวดที่ 2 คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ความเป็นพิษ 

พาราฟีนีลีนไดอะมีน และ พาราโทลูไดอะมีน เป็นตัวยาส􀄬คัญของยาย้อมผมชนิดถาวรซึ่งนิยมใช้ มากในประเทศไทย และเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และผิวหนังอักเสบ พาราฟีนิลีนไดอะมีนทำให้ ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ได้ร้อยละ 4 และเป็นผู้เกิดอาการแพ้รุนแรงร้อยละ 1 โดยเริ่มแรก ผิวหนังมีผื่นแดง มีอาการบวมรอบนัยน์ตา ต่อมาผื่นแดงจะกลายเป็นตุ่มใส และมีน้ำหลือง มีอาการคันมาก บริเวณที่ เกิดเป็นตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า และ ต้นคอ ถ้าแพ้มากทำให้หายใจลำบาก นอกจากนั้นทำให้เกิดจ้ำเขียว เป็นผื่น มีผู้ทดลองพบว่า สารพวกนี้ทำให้เกิดเนื้องอกในสัตว์ทดลองได้

*ที่มา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 5 พ.ศ. 2533 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข. หน้าที่ 19-22.

 

ศูนย์ Zoda Spa ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะเพื่อกระตุ้น การทำงานของรากผมให้แข็งแรง และขับพิษจากการย้อมผมได้อย่างไร? 

ด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัย ศูนย์ Zoda Spa จึงได้รวบรวมศาสตร์ทางการ แพทย์และกระบวนการฟื้นฟูที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพผมที่แข็งแรง ลดอาการหลุดร่วง ลดอาการผม หงอก และขับพิษเคมีจากสีย้อมผมด้วยวิธีการดังนี้

• นวดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วงคอ บ่า ไหล และหนังศีรษะ เพื่อให้หลอดเลือดขยายตัว และนำออกซิเจนไปเลี้ยงหนังศีรษะได้มากขึ้น เพื่อลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม บรรเทาอาการผม หงอก และช่วยกระตุ้นการสร้างรากผมใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ (เมื่อท􀄬อย่างต่อเนื่อง)

• เปิดรูขุมขนบริเวณหนังศีรษะเพื่อการขับพิษจากสีย้อมผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สระล้างเคมีจากสีย้อมผมที่เป็นอันตราย และขับโลหะหนักโดยการสระด้วย Soda ที่มีค่า ppm ที่เหมาะกับเส้นผม ซึ่งสามารถขจัดสารเคมีและโลหะหนักที่เกาะตามเส้นผมและหนังศีรษะได้ตั้งแต่ ครั้งแรกที่สระ และหมดจดเมื่อทำอย่างต่อเนื่อง

• คืนความสดใสให้เส้นผมด้วยสีย้อมจากสมุนไพรธรรมชาติที่คัดกรองแล้วว่าไม่เป็นอันตรายหรือ มีสารพิษตกค้างสู่ร่างกาย

• ฟื้นฟูสุขภาพผม หนังศีรษะ และระบบไหลเวียนเลือดช่วงคอและศีรษะให้กลับมามีประสิทธิภาพ ดีดังเดิม

• ขจัดอาการแพ้จากการย้อมผมด้วยสารเคมี และลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระยะยาว

 

ใครบ้างที่เหมาะกับศูนย์ Zoda Spa? 

• พนักงานทั่วไปซึ่งต้องประสบปัญหาความเครียดเป็นประจำอันส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยง หนังศีรษะไม่ปกติจนเกิดอาการผมร่วง และผมหงอก

• ผู้ที่ผ่านการย้อมผมด้วยสารเคมีเป็นระยะเวลานานและบ่อยครั้ง

• ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมและผมหงอก

• ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

• ผู้ที่ต้องการย้อมสีผมอย่างปลอดภัยโดยไม่มีสารพิษตกค้าง

 

ระยะเวลาที่เห็นผล 

• การสระล้างสารเคมีและโลหะหนักออกจากเส้นผมสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับ บริการ

• ระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดบนหนังศรีษะ คอ บ่า ไหล่ ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับบริการ

• สีสันเส้นผมสวยสดใสปลอดภัยตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับบริการ

• ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม ลดอาหารผมหงอก กระตุ้นรากผมให้แข็งแรงและเสริมสร้าง กระบวนการงอกของเส้นผมใหม่เมื่อเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

สุขภาพของคุณจะดีขึ้น ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง คงความอ่อนเยาว์และสร้าง เสริมบุคลิกภาพที่ดีโดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากด้วย Zoda Spa ฟื้นฟูและขจัดปัญหาของเส้นผมและหนัง ศีรษะตั้งแต่ต้นเหตุ