MWWellness ฟื้นฟูสุขภาพตับ ด้วยการทำ Liver detox ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร ฟื้นฟูสุขภาพตับ ด้วยการทำ Liver detox ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ

MWWellness ฟื้นฟูสุขภาพตับ ด้วยการทำ Liver detox ดีท็อกซ์ตับ ล้างสารพิษตับ เป็น การให้วิตามินต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่จะช่วยเข้าไปส่งเสริมการทำงานของตับเพื่อขับสารพิษ ช่วยทำความสะอาด ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์

Liver Detox

ล้างพิษตับ

ฟื้นฟูสุขภาพตับ ด้วยการทำ Liver detox ดีท็อกซ์ ตับ ล้างสารพิษตับ เป็น การให้วิตามินต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่จะช่วยเข้าไปส่งเสริมการทำงานของตับเพื่อ ล้างสารพิษ ช่วยทำความสะอาด ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ฟื้นฟูตับ ให้ตับ กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Liver Detox : หน้าที่สำคัญของตับคือ

• ช่วยเรื่องกระบวนการดูดซึมสารอาหารของลำไส้

• ควบคุม balance ของ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตในเลือด

• ทำลายเม็ดเลือดแดงเก่า

• เป็นแหล่งผลิตโปรตีนซึ่งจำเป็นในกระบวนการแข็งตัวของเลืกด

• Breaking down และ metabolite แอลกอฮอล์ รวมทั้งยาต่างๆ

• เป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญ (essential protein) และ Cholesterol

• กำจัดสารพิษของร่างกาย ผ่านระบบไหลเวียนเลือด และขับออก bilirubin, ammonia และอื่นๆ

• เป็นแหล่งเก็บ เกลือแร่ วิตามินเอ ธาตุเหล็ก

ล้างสารเคมีในตับ

ขั้นตอนการล้างพิษตับ

1 พบแพทย์ เพื่อประเมิน และเตรียมความพร้อมในการล้างพิษตับ (ขั้นตอนนี้จะลดภาวะแทรกซ้อนหลังการล้างพิษตับได้มาก ถ้าสุขภาพพร้อม)

2 เข้ารับการล้างพิษตับ 2 วัน 3 คืน

3. รับวิตามิน บำรุงตับ และบำรุงร่างกายอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook