Liver Detox


Liver Detox : หน้าที่สำคัญของตับคือ

•  ช่วยเรื่องกระบวนการดูดซึมสารอาหารของลำไส้

•  ควบคุม balance ของ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตในเลือด

•  ทำลายเม็ดเลือดแดงเก่า

•  เป็นแหล่งผลิตโปรตีนซึ่งจำเป็นในกระบวนการแข็งตัวของเลืกด

•  Breaking down และ metabolite แอลกอฮอล์ รวมทั้งยาต่างๆ

•  เป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญ (essential protein) และ Cholesterol

•  กำจัดสารพิษของร่างกาย ผ่านระบบไหลเวียนเลือด และขับออก bilirubin, ammonia และอื่นๆ

•  เป็นแหล่งเก็บ เกลือแร่ วิตามินเอ ธาตุเหล็ก

 

ขั้นตอนการล้างพิษตับ

1  พบแพทย์ เพื่อประเมิน และเตรียมความพร้อมในการล้างพิษตับ
(ขั้นตอนนี้จะลดภาวะแทรกซ้อนหลังการล้างพิษตับได้มาก ถ้าสุขภาพพร้อม)

2  เข้ารับการล้างพิษตับ 2 วัน 3 คืน

3. รับวิตามิน บำรุงตับ และบำรุงร่างกายอื่นๆ