MWWellness Liver Detox

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร Liver Detox

MWWellness Liver Detox

Liver Detox

ล้างพิษตับ

Liver Detox : หน้าที่สำคัญของตับคือ

• ช่วยเรื่องกระบวนการดูดซึมสารอาหารของลำไส้

• ควบคุม balance ของ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตในเลือด

• ทำลายเม็ดเลือดแดงเก่า

• เป็นแหล่งผลิตโปรตีนซึ่งจำเป็นในกระบวนการแข็งตัวของเลืกด

• Breaking down และ metabolite แอลกอฮอล์ รวมทั้งยาต่างๆ

• เป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญ (essential protein) และ Cholesterol

• กำจัดสารพิษของร่างกาย ผ่านระบบไหลเวียนเลือด และขับออก bilirubin, ammonia และอื่นๆ

• เป็นแหล่งเก็บ เกลือแร่ วิตามินเอ ธาตุเหล็ก

ล้างสารเคมีในตับ

ขั้นตอนการล้างพิษตับ

1 พบแพทย์ เพื่อประเมิน และเตรียมความพร้อมในการล้างพิษตับ (ขั้นตอนนี้จะลดภาวะแทรกซ้อนหลังการล้างพิษตับได้มาก ถ้าสุขภาพพร้อม)

2 เข้ารับการล้างพิษตับ 2 วัน 3 คืน

3. รับวิตามิน บำรุงตับ และบำรุงร่างกายอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook