Ozone

นวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในชั้นผิวหนัง
ด้วย
Ozone และ Co2 พร้อมขับพิษในชั้นผิวและฟื้นฟู สภาพผิวด้วยคลื่น Infrared 

โรคภัยไข้เจ็บของเราทุกวันนี้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจเกิดจากภาวะอุดตันในเส้นเลือด ขาดการออกกำลังกายสม่ำสมอ ใช้ กล้ามเนื้อและร่างกายในอริยาบทซ้ำๆ ทุกวัน หรือแม้แต่ความเครียดที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อบีบรัดหลอด เลือดจนเกิดการเลือดไหลเวียนไม่คล่องตัว

เหตุปัจจัยจากกล้ามเนื้อที่ส่งผลทำให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่ปกตินั้นจึงเป็นตัวการ สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และเป็นบ่อเกิดของโรค ภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา

ไมระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายจึงมีความสคัญต่อสุขภาพที่ดี? 

อาหารที่เรากินเข้าไปเมื่อผ่านกระบวนการย่อยอาหารจะได้อนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถซึมผ่าน เข้าสู่ผนังของลำไส้เล็กได้ จากนั้นจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือด แล้วถูกนาไปใช้ยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยระบบหมุนเวียนของเลือด เช่นเดียวกับก๊าซออกซิเจนและฮอร์โมนที่ต้องอาศัยเม็ดเลือดแดงนนำพา ไปยังเซลล์ต่างๆ ตามร่างกาย และลำเลียงของเสียกลับออกมาตามระบบต่างๆ

ซึ่งหากหากระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นโครงข่ายทั่วร่างกายนี้เกิดการบีบรัด อุดตัน หรือไหล เวียนถ่ายเทไม่ดีก็ย่อมส่งผลให้เซลล์ในจุดต่างๆ ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองและขับของเสียได้อย่างดีพอ ก็จะส่งผลให้เป็นต้นเหตุหนึ่งในการเกิดโรคและความเจ็บป่วยของร่างกายได้

นวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และกระตุ้นการไหลเวียน เลือดในชั้นผิวหนังด้วย Ozone และ Co2 พร้อมขับพิษในชั้นผิวและฟื้นฟูสภาพ ผิวด้วยคลื่น Infrared …มีกระบวนการอย่างไร? 

• ในภาวะที่กล้ามเนื้อในร่างกายเกิดอาการเกร็งรัดตัวอันเนื่องมาจากความเครียด การเจ็บป่วย หรือการใช้อริยบทในชีวิตประจำวันซ้ำๆ นั้นย่อมทำให้การไหลเวียดเลือดไม่ปกติ การนวดเพื่อคลาย กล้ามเนื้อจึงเป็นวิธีการแรกที่จะถูกนำมาใช้เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวให้มากที่สุด ซึ่งจะกระตุ้น การไหลเวียนเลือดให้กลับมาสู่ภาวะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• เพื่อให้ประสิทธิภาพไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายดีมากขึ้น เมื่อนวดยืดกล้ามเนื้อเป็นที่เรียบร้อย แล้วจึงต้องอบร่างกายด้วย Co2 บริสุทธ์พร้อมกับการสูด Ozone เพื่อให้เกิดการนำพาออกซิเจนใน เส้นเลือดมากขึ้น และสามารถส่งผ่านไปยังเซลล์ชั้นนอกสุดที่ชั้นผิวหนัง ช่วยขับพิษ และช่วยให้เกิด การต้านอนุมูลอิสระในชั้นเซลล์ผิวหนัง

• หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนขับพิษอีกครั้งและฟื้นฟูสภาพผิวด้วยการอบตัวด้วยคลื่น Infrared ในช่วงคลื่นที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยกระตุ้นความร้อนในร่างกายในระดับลึก ช่วยขับพิษที่ตกค้างตามชั้น ผิวหนังและกระแสเลือดออกมาพร้อมกับเหงื่อ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในชั้นผิวและ ฟื้นฟูสภาพเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย ช่วยให้ผิวพรรณกลับมาสดใสได้อีกครั้ง

คลื่น Infrared ช่วยขับพิษในร่างกายได้อย่างไร? 

ลักษณะคลื่นInfrared ที่ถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการขับสารพิษ และฟื้นฟูสภาพเนื้อเยื่อที่ถูกท?ลาย นั้นจะมีช่วงความถี่ที่แคบอยู่ระหว่าง 5.6-15 ไมครอน ซึ่งสามารถลงลึกสู่ชั้นผิวหนังได้ 2-3 นิ้ว ซึ่งมาก พอในการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและฟื้นฟูเนื้อเยื่อโดยไม่ส่งผลเสียใดๆ

ปกติกิจวัตรแต่ละวันของคนเราจะรับสารพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ นิโคติน โซเดียม คอเรสเตอรอล และโลหะหนักต่างๆ ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะถูกร่างกายขับออกด้วยกลไกการขับเหงื่อ ซึ่งก็ใช่ว่าจะสามารถขับพิษแต่ละวันได้หมดจด แต่เมื่อเราใช้คลื่น Infrared มากระตุ้นการไหลเวียน เลือดและกระตุ้นกลไกการขับเหงื่อนั้นจะช่วยเร่งกระบวนการทางธรรมชาตินี้ให้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถขับพิษออกจากชั้นผิวและกระแสเลือดได้มากขึ้น และสารพิษ จะหมดไปเมื่อทำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้คลื่น Infrared ยังช่วยบำบัดร่างกายในอีกหลายด้านเช่น 

• บรรเทาอาการปวดและช่วยฟื้นฟูร่างกายที่บาดเจ็บ เนื่องจากคลื่น Infrared จะช่วยขยายหลอด เลือดซึ่งส่งผลให้เลือดไหลเวียนดีและนำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอได้ ดีขึ้น

• ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาทำงานได้ดีขึ้นเมื่อระบบไหลเวียนเลือดทำงานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

• ช่วยสมานแผลและฟื้นฟูเซลล์ที่เสียหายให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมได้เร็วขึ้น

• ช่วยควบคุมน้ำหนักและช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 600 แคลอรี่ (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเผาผลาญของแต่ละบุคคล)

• ช่วยลดความเครียดตามกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ใครที่เหมาะสมกับการนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ขับ พิษในกระแสเลือด และชั้นผิวหนัง? 

• บุคคลทั่วไปที่ต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อการรับสารพิษในกิจวัตรประจำวันทั้งจากฝุ่นควันบน ท้องถนน จากอาหารและเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนสารพิษ และจากดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจำ

• ผู้ที่มีภาวะเครียดบ่อยครั้ง

• ผู้ที่ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่สามารถออกกำลังกายได้เต็มที่เนื่องจากภาวะ เจ็บป่วยทางร่างกาย

• ผู้ที่อยากลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต

• ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและข้อต่อ

• ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูผิวพรรณให้สดใสด้วยวิธีการแก้ไขที่ต้นเหตุ

ระยะเวลาที่เห็นผล 

เห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับการบำบัด ซึ่งจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นในร่างกาย กล้ามเนื้อที่ ผ่อนคลาย และผิวพรรณที่กลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น

คุณจะกลับคืนสู่การมีสุขภาพดีจากภายในอีกครั้ง ขับพิษสะสมในร่างกาย ฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทำลาย และห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ด้วยวิธีที่ง่ายและประหยัดเวลา