MWWellness NK Cell การตรวจวัดค่า NK Cell ในกระแสเลือด

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร NK Cell การตรวจวัดค่า NK Cell ในกระแสเลือด

MWWellness NK Cell ความสำคัญของ NK Cell คือการไม่เป็นพิษ ต่อร่างกายของผู้ป่วย เพราะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ป่วยเอง และไม่ใช่สารเคมี จึงแตกต่างจากการใช้ยาเคมีบำบัด ที่มีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมากจากการทำลายเซลล์ปกติไปด้วย NK Cells จึงเป็นความหวังอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต

ศูนย์สุขภาพ MW Wellness

Integrative Medical Center

NK Cell

รายละเอียด

การตรวจวัดค่า NK Cell ในกระแสเลือด

NK Cell เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์แปลกปลอมในร่างกาย เช่น เซลล์มะเร็ง จึงได้มีการตรวจหาความสามารถในการทำงานของ NK Cell (NK Cell Activity) ตรวจโดยการเจาะเลือด เหมือนการตรวจเลือดปกติ แต่การตรวจนี้ ไม่สามารถระบุชนิดของโรคได้ แต่สามารถรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเฉพาะมะเร็งและช่วยให้แพทย์ตัดสินใจที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ถึงโรคเหล่านั้นได้

NK Cell มาจากไหนNK Cell เป็นเซลล์ที่ถูกสร้างและกระตุ้นภายในร่างกายของเราเอง โดยทั่วไปเราจะรู้จักคำว่าเม็ดเลือดขาว ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้ในเชิงที่ว่าเมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เม็ดเลือดขาวจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการติดเชื้อนั้นๆ แต่เมื่อดูลึกลงไปจะทราบว่า เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี คือ ลิมโฟไซท์ (Lymphocyte) และในกลุ่มนี้ที่เรารู้จักมากขึ้น คือ T cells, B cells และ NK cells

NK cells เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน มีบทบาทในการปกป้องเซลล์ปกติจากทั้งเซลล์มะเร็งและการติดเชื้อไวรัส

NK cells แยกเซลล์ติดเชื้อและเซลล์มะเร็งออกจากเซลล์ปกติและไม่ติดเชื้อ โดยแยกแยะที่ผิวโมเลกุลที่เรียกว่า MHC NK cells ถูกกระตุ้นด้วย กลุ่ม Cytokines เป็น Activated NK cells ที่มีคุณสมบัติในการจะหลั่งสารที่เป็นพิษต่อเซลล์ ซึ่งจะทำลายเซลล์ที่ผิดปกติ

ทั้งหมดเป็นกระบวนการที่เชื่อว่า เกิดขึ้นในกลุ่ม NK cells ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท์ (Lymphocytes) ภายในร่างกายของคน


จากแนวคิดที่ว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งมักจะมีภาวะภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนปกติทั่วไป เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำลายเซลล์หรือสิ่งแปลกปลอมได้ ในทางกลับกันหากเราสามารถกระตุ้นหรือสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้มากขึ้น ก็น่าจะมีโอกาสในการทำลายหรือ กำจัดเซลล์มะเร็งได้ จึงเป็นที่มาของการรักษาด้วยระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งใช้วิธีการเลียนแบบธรรมชาติ แต่ด้วยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยไม่ดีพอ จึงมีการเจาะเลือด เพื่อหาเซลล์กลุ่มนี้ เมื่อได้เซลล์ที่ต้องการแล้ว ก็จะไปเลี้ยง เพื่อเพิ่มจำนวน เมื่อได้จำนวนที่มากพอ ก็จะฉีดกลับไปในตัวผู้ป่วย ซึ่งหากกระบวนต่อไป คือการทำลายเซลล์ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสการหาย หรือ ลดการกระจายของโรคได้

ความสำคัญของ NK Cell คือการไม่เป็นพิษ ต่อร่างกายของผู้ป่วย เพราะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ป่วยเอง และไม่ใช่สารเคมี จึงแตกต่างจากการใช้ยาเคมีบำบัด ที่มีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมากจากการทำลายเซลล์ปกติไปด้วย NK Cells จึงเป็นความหวังอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต

การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้า
การตรวจด้วยคลื่นพลังงานไฟฟ้า

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook