MWWellness Detoxification

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร Detoxification

MWWellness Detoxification

Detoxification

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายด้วยการจัดโครงสร้างกระดูกให้เหมาะสม

กระตุ้นการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายด้วยการจัดโครงสร้างกระดูกให้เหมาะสม

หลายต่อครั้งที่ร่างกายคนเราเกิดอาการการเจ็บป่วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันเนื่องมาจากการไหลเวียน ของเลือดไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการที่กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ เกิดอาการ ตึงเครียดและรัดตัวจนทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงเซลล์และซ่อมแซมส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณทราบหรือไม่ว่าส่วนหนึ่งของภาวะตึงเครียดของกล้ามเนื้อและเส้น ประสาทนั้นเกิดจากการเรียงตัวของโครงสร้างกระดูกที่ไม่เหมาะสม?

โครงสร้างของกระดูกที่ไม่เหมาะสมเกิดได้จาก?

ระบบกระดูก (Skeletal system) เป็นระบบที่ประกอบด้วย กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ และ เอ็นเชื่อมกระดูก กระดูกแต่ละท่อนหรือแต่ละข้อจะเชื่อมต่อกันด้วยเอ็นเชื่อมกระดูกบริเวณข้อต่อ ซึ่ง จะช่วยให้กระดูกยืดหยุ่นและทำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวได้สะดวก การไหลเวียนโลหิตดี แต่ในหลายคนนั้นมีโครงสร้างกระดูกในร่างกายที่ไม่เหมาะสมซึ่งมาจากหลายสาเหตุ

การจัดโครงสร้างกระดูกให้เหมาะสมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกาย
 • อาจเกิดจากการใช้อริยาบทต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม เช่น การเดิน ยืน นั่ง นอน ด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานาน โดย
 • เฉพาะผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะนานๆ
 • เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงในระดับกระดูก ทำให้โครงสร้างกระดูกผิดรูป
 • ฝืนใช้กระดูกแบกรับน้ำหนักเป็นเวลานาน ซึ่งจะพบได้บ่อยในผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน
 • ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป หรือผู้ที่ขาดการออกกำลังกายเป็นเวลานานทำให้น้ำหนักบาง ส่วนกลายเป็นภาระของกระดูกโดยตรง
 • ผู้สูงอายุที่ความแข็งแกร่งของกระดูกและกล้ามเนื้อเริ่มหมดไป
การจัดโครงสร้างกระดูกให้เหมาะสมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกาย ได้อย่างไร?

การจัดโครงสร้างกระดูก หรือ Chiropractic เป็นศาสตร์ที่มีมานับพันปีโดยมีการค้นพบในประเทศ จีนและกรีซ ประเทศอเมริกาเริ่มเริ่มนำมาใช้เมื่อประมาณปี 1890 ปี 2000 ได้มีการยอมรับใน 55 รัฐ และได้มีการรายงานถึงประสิทธิภาพของการรักษาด้วย Chiropractic

“หมอขลุ่ย-โฆษิต วุฒิกุลพานิช” คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโครงสร้างกระดูกของไทย ซึ่งมี ประสบการณ์และศึกษาด้านนี้อย่างจริงจังจากศาสตร์ในหลากหลายประเทศมากว่า 20 ปี ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดกระดูกให้กับเรา ซึ่งความเชี่ยวชาญของเขานั้นส่งผลให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดและจัด กระดูกหลายรายดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น (ตามแต่อาการ)

โดยการจัดโครงสร้างของกระดูกของ “หมอขลุ่ย” จะเริ่มต้นที่การตรวจเช็คระบบกระดูกของ ร่างกายหรือวินิจฉัยสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อน เพราะจะทำให้รักษาได้อย่างตรงจุดที่ต้นเหตุ

ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต

ผลที่ได้จากการจัดโครงสร้างกระดูกนั้นนอกจากจะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิต ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยแก้ไขในเรื่องของ

 • อาการปวดหลังปวดคอ อันเนื่องมาจากการนั่งทำงานนานเกินไป
 • อาการปวดศีรษะและไมเกรน
 • ปวดตามข้อต่างๆ กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
 • อาการภูมิแพ้
 • ปรับสมดุลระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกาย
 • นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนะแนวทางบำบัดด้วยตนเองเพื่อมิให้กลับมาเจ็บป่วยได้อีก

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook