MWWellness สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ

MWWellness สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ ที่มักจะเกิดจากความ เครียด ไมเกรน แบบเรื้อรัง และอาการ ปวดหัว ชนิดอื่น ๆ ที่ยังถือเป็นอาการที่ไม่น่าเป็นหัวถึงขั้นชีวิต แต่สำหรับอาการ ปวดศีรษะ บางประเภทที่สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของ ร่างกาย และถึงแก่ชีวิตได้

สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ

สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ


สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ ที่มักจะเกิดจากความ เครียด ไมเกรน แบบเรื้อรัง และอาการ ปวดหัว ชนิดอื่น ๆ ที่ยังถือเป็นอาการที่ไม่น่าเป็นหัวถึงขั้นชีวิต แต่สำหรับอาการ ปวดศีรษะ บางประเภทที่สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของ ร่างกาย และถึงแก่ชีวิตได้

สัญญาณอันตรายจากอาการปวดศีรษะ

อาการ ปวดศีรษะ หรือ ปวดหัว ที่สามารถพบได้บ่อย และเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ สาเหตุ ทั้งจากความ เครียด ไมเกรน สมองเสื่อม หลอดเลือดสมอง และ เนื้องอกในสมอง ก็เป็นไปได้ แล้ว สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ มีอะไรบ้างมาดูกัน

สัญญาณอันตราย จาก อาการ ปวดศีรษะ ที่ต้องรีบพบแพทย์ มีดังนี้

1.   โรค และ อาการ เจ็บป่วยทางกายอื่น ๆ

เป็น โรค ที่เกิดร่วมกันกับ อาการ ปวดศีรษะ หรือ ปวดหัว อย่างเช่น ไข้ หนาวสั่น มีเหงื่อออกตอนกลางคืน ปวดกล้ามเนื้อ น้ำหนักลด หรือผู้ที่มีประวัติเป็น โรคมะเร็ง หรือมีภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อย่างเช่น HIV ผู้ที่รับประทานยาบางประเภท อย่างเช่น ยาสเตอรอยด์ ยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งประวัติเหล่านี้ ที่จะบ่งบอกถึง โรคติดเชื้อ การอักเสบ และการแพร่กระจายของ โรคมะเร็ง

2.   อาการ ที่แสดงถึงความผิดปกติของ ระบบประสาท

ระบบประสาท ที่แสดงถึง อาการ ผิดปกติได้แก่พฤติกรรม หรือ บุคลิกภาพที่เปลี่ยนจากเดิม มี อาการ แขนขาอ่อนแรง หรือการรับรู้ถึงประสาทสัมผัสที่ผิดปกติ การมองเห็น หรือการได้ยินที่ผิดปกติ

3.   อาการ ปวดศีรษะ หรือ ปวดหัว ที่เริ่มต้นหลังตื่นนอน

มักเป็น อาการ ที่บ่งบอกถึงภาวะความดันในกะโหลก ศีรษะ ที่สูง

4.   อาการ ปวดศีรษะ หรือ ปวดหัว ที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างเฉียบพลัน

เป็น อาการ ที่มักใช้เวลาเป็นเสี้ยววินาที ที่บ่งบอกถึงภาะวิกฤตของ หลอดเลือดสมองตีบ และ หลอดเลือดสมองแตก

5.   อาการ ปวดศีรษะ หรือ ปวดหัว ครั้งแรกหลังอายุ 50 ปี

ถึงแม้ว่า โรคปวดศีรษะ ปฐมภูมิหลาย ๆ ชนิดอาจเริ่มต้นครั้งแรกหลังอายุ 40 – 50 ปี โดยที่ โรคปวดศีรษะ ปฐมภูมิไม่ใช่ อาการปวดหัว ที่มีผลจากการรับยา แต่เป็นการ ปวดศีรษะ หรือ ปวดหัว จากความ เครียด ไมเกรน อาการปวดหัว ( แบบผสม ) และ ปวดศีรษะ ( แบบชุด ๆ ) ซึ่งอายุที่มากขึ้นมักสัมพันธ์กับ โรค อื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของ อาการ ปวดหัว หรือ ปวดศีรษะ ได้ และที่พบบ่อยที่สุด เช่น ก้อนเนื้องอก การติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง การอักเสบของหลอดเลือด ดังนั้น ผู้ป่วยที่มี อาการ ปวดศีรษะ ครั้งแรกหลังอายุ 50 ปี จึงควรได้รับการเอกซเรย์ สมอง ทุกราย และถึงแม้ว่าจะไม่พบความผิดปกติจากการตรวจ ร่างกาย ทาง ระบบประสาท

6.   อาการ ปวดศีรษะ ที่เกิดขึ้นข้างเดียวตลอดเวลา

เป็น อาการ ที่มัก ปวดหัว ในบริเวณด้านหลังของ ศีรษะ ที่แสดงถึงพยาธิสภาพที่อาจเกิดอยู่บริเวณนั้นของ ศีรษะ ถ้าหากเป็น อาการ ปวดศีรษะ ทั่ว ๆ ไปมักมีการสลับข้างซ้ายบ้าง ข้างขวาบ้าง แต่มักจะพบว่าจะปวดข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างนั่นเอง

7.   อาการ ปวดศีรษะ ที่แย่ลงเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทาง

อาการ ปวดศีรษะ เมื่อเปลี่ยนท่าทาง เช่น ปวดมากขึ้นเมื่อยืน หรือนอน หรือเมื่อมีการเคลื่อนไหวของ ศีรษะ และคอ ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของระบบน้ำในโพรง สมอง และไขสันหลัง หรือ กระดูกต้นคอ

8.   อาการ ปวดศีรษะ ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ

อาการ ปวดศีรษะ โดยเฉพาะ อาการปวดศีรษะ ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มีช่วงเวลาหายปวด หรือมีความถี่ และรุนแรงมากขึ้น

9.   อาการ ปวดศีรษะ ที่แย่ลงเมื่อมี อาการ ไอจาม

อาการ ปวดศีรษะ ที่มักสัมพันธ์กับความดันในกะโหลก ศีรษะ ที่สูงขึ้นเช่นกัน

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

5 พฤติกรรมเพิ่มโอกาสติดเชื้อ HPV รู้ก่อน เลี่ยงได้ ห่างไกลโรค

5 พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งลำไส้

 


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook