MWWellness รู้เท่าทัน HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร รู้เท่าทัน HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก

MWWellness ไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) คือ ไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (Human papillomavirus) เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด และหลายคนอาจเข้าใจว่าโรคนี้มีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถติดได้ แต่แท้จริงแล้ว ผู้ชายก็สามารถติดไวรัส HPV ได้เหมือนกัน นอกจากนี้ ผู้ที่มีเชื้อ HPV อยู่ในร่างกาย มักไม่มีอาการแสดงใด ๆ จึงอาจแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเชื้อชนิดนี้มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดคือ สายพันธุ์ 16 และ 18

รู้เท่าทัน HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก

รู้เท่าทัน HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก


รู้เท่าทัน HPV ต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก

ไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) คือ ไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (Human papillomavirus) เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด และหลายคนอาจเข้าใจว่าโรคนี้มีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถติดได้ แต่แท้จริงแล้ว ผู้ชายก็สามารถติดไวรัส HPV ได้เหมือนกัน นอกจากนี้ ผู้ที่มีเชื้อ HPV อยู่ในร่างกาย มักไม่มีอาการแสดงใด ๆ จึงอาจแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเชื้อชนิดนี้มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุดคือ สายพันธุ์ 16 และ 18

 สาเหตุการติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่นั้นติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ ทำให้ผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนจะมีโอกาสติดเชื้อ HPV นี้ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้ก่อมะเร็งหรือไม่ก็ได้ รวมถึงการสัมผัสอย่างรุนแรงบริเวณอวัยวะเพศ หรือการติดต่อจากแม่สู่ลูกในระหว่างคลอดปกติ ที่ยังคงมีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้เช่นกัน

ผู้ชายก็สามาถติดเชื้อ HPV ได้ ถึงแม้ว่าผู้ชายจะไม่สามารถเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ แต่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีเชื้อ HPV อยู่ก่อนแล้ว ก็อาจเป็นการแพร่เชื้อไปสู่คู่นอนคนอื่นๆได้ และเชื้อไวรัส HPV สามารถติดได้ทุกช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการทำออรัลเซ็กส์ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งในลำคอ และการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ โรคมะเร็งองคชาติและโรคมะเร็งทวารหนักได้เช่นกัน

ป้องกันและลดความเสี่ยงได้

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุก 3 ปี และตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ทุก 5 ปี
 • หากมีอาการผิดปกติทางนรีเวช ไม่ควรนิ่งนอนใจปล่อยทิ้งไว้ ควรเข้ารับการตรวจหรือปรึกษากับสูตินรีแพทย์
 • ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

ฉีดอายุเท่าไหร่ดีที่สุด...!!

 

 • ประสิทธิภาพวัคซีนสูง หากฉีดในวัยที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
 • ฉีดในวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี จากงานวิจัยพบว่า ร่างกายของเด็กผู้หญิงสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสนี้ได้ดีในช่วง 9 – 15 ปี ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง แต่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการฉีด 3 ครั้ง
 • ผู้หญิงอายุ 9 – 26 ปี ควรฉีดวัคซีน HPV โดยเน้นให้ฉีดช่วงอายุ 11 – 12ปี
 • เด็กผู้ชายอายุ 9 – 26 ปี สามารถฉีดวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์เพื่อป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนัก เน้นให้ฉีดช่วงอายุ 11 – 12 ปี

 

ข้อดีของวัคซีน HPV

 • ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไวรัส HPV
 • ผลข้างเคียงน้อยมาก อาจมีอาการปวด บวม คัน ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แต่หายได้เอง
 • สามารถฉีดร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ป้องกันไวรัส HPV ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

 

ป้องกันโรคร้าย กับ MW Wellness ปรึกษา ฟรี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line: @mw-wellness

Tel: 096-081-2533, 02-276-5093


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook