MWWellness 10 อาการลองโควิด รักษาอย่างไร

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร 10 อาการลองโควิด รักษาอย่างไร

MWWellness ลองโควิดคืออะไร 10 อาการลองโควิด รักษาอย่างไร ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อภาวะลองโควิด การป้องกันภาวะลองโควิด

10 อาการลองโควิด รักษาอย่างไร

10 อาการลองโควิด รักษาอย่างไร


10 อาการลองโควิด รักษาอย่างไร
เป็นโควิด-19 รักษาหายแล้ว แต่ทำไมยังป่วยอยู่ หลายคนมีข้อสงสัย เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วบางราย ยังรู้สึกมีอาการหลงเหลือต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกิน และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งกลุ่มที่มีอาการอาจจะมีอาการตั้แต่ 1 เดือน หรือมากกว่า 4-6 สัปดาห์ จะเป็นอาการที่เรียกว่า Post Covid Syndrome หรือ Long COVID คือ  อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19

ลองโควิดคืออะไร?
ภาวะลองโควิด (Long COVID) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยยังคงมีอาการผิดปกติหลังจากหายจากโรคโควิด-19 แล้ว โดยอาการมักเกิดหลังการติดเชื้อโควิด-19 4-12 สัปดาห์ขึ้นไป และยังคงมีอาการต่อเนื่อง โดยอาการและผลกระทบจากลองโควิดไม่สามารถอธิบายหรือวินิจฉัยด้วยภาวะอื่นได้ ภาวะลองโควิดอาจพัฒนาตั้งแต่ยังมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือหลังจากหายจากโรค และสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้

อาการลองโควิด หรือผลกระทบระยะยาว ที่อาจเกิดขึ้นได้ มีอะไรบ้าง?

 • ปวดหัว มึนงง ไม่สดชื่น
 •  ความจำสั้น สมาธิสั้น
 • แสบตา คันตา น้ำตาไหล
 • คัดจมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
 • การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป หรือพบอาการชาที่ลิ้นในบางราย
 • มีอาการไอ หอบเหนื่อย หายใจไม่ทัน
 • ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 • ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย
 • ปวดข้อ กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • มีภาวะสมองล้า
 • นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า
 • ความดันโลหิตสูง
   

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อภาวะลองโควิด?
ผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 ร้อยละ 10-20 อาจมีภาวะลองโควิดได้ ในบางงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยถึงครึ่งหนึ่งมีอาการของ
ภาวลองโควิดอย่างน้อยหนึ่งอาการ โดยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะลองโควิดมากขึ้นได้แก่

 • ผู้ป่วยที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย
 • ผู้ป่วยสูงอายุ
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบที่ด เบาหวาน ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้านจิตใจ
   

อาการลองโควิด จะหายหรือไม่?
อัตราและระยะเวลาการหายจากภาวะลองโควิดยังอยู่ในระหว่างการศึกษา เนื่องจากผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการไม่ได้ปรึกษาแพทย์ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการดีขึ้นและหายได้ในช่วง 4-6 เดือน

ลองโควิดรักษาอย่างไร?
การรักษาภาวะลองโควิดยังไม่มีการรักษาแบบจำเพาะ แพทย์จะให้การรักษาตามอาการร่วมกับการปรึกษาสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด นักจิตบำบัด รวมถึงการวินิจฉัยหาโรคหรือภาวะอื่นที่อาจเป็นสาเหตุ ในบางงานวิจัยพบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิดทำให้อาการของลองโควิดลดลงได้ 

การป้องกันภาวะลองโควิด
วิธีการป้องกันภาวะลองโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง เลี่ยงบริเวณแออัด รวมถึงดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 

ควรทำอย่างไรหากมีอาการลองโควิด?
หากเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วยังมีอาการดังกล่าวที่สงสัยว่าจะเป็นภาวะลองโควิด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย ให้การวินิจฉัย และรักษา บรรเทาอาการได้

 


ปรึกษาวิธีรักษาอาการลองโควิดด้วย ทรีตเมนต์ ,โอโซน และ ไมเยอร์ส คอกเทลที่ MW Wellness ปรึกษา ฟรี!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @mw-wellness
Tel: 096-081-2533, 02-276-5093


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook