MWWellness ทำไมถึงไม่ควรดีท็อกซ์ด้วยตัวเอง

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร ทำไมถึงไม่ควรดีท็อกซ์ด้วยตัวเอง

MWWellness ทำไมถึงไม่ควรดีท็อกซ์ด้วยตัวเอง

ทำไมถึงไม่ควรดีท็อกซ์ด้วยตัวเอง

ทำไมถึงไม่ควรดีท็อกซ์ด้วยตัวเอง


ความเป็นมาของการทำดีท็อกซ์ หรือการล้างสารพิษในลำไส้ เป็นวิธีการหนึ่งของแพทย์แผนโบราณ โดยเป็นความเชื่อว่าการระบายอุจจาระออกมาสามารถที่จะให้ไข้ลดลง คนไข้มีอาการดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ายาแผนโบราณหลายๆ ตัวจะออกฤทธิ์ทำให้ระบาย

วิวัฒนาการของการดีท็อกซ์

การดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้ในอดีตมีการใช้น้ำผึ้ง น้ำชา เหล้า เบียร์ หรือว่าใช้สารสบู่ต่างๆ ซึ่งมีความเข้าใจว่าสามารถที่จะสวนล้างเอาสารพิษออกมาได้ดีขึ้น ซึ่งต่อมาจึงเปลี่ยนมาใช้กาแฟ โดยกาแฟมีฤทธิ์ทำให้มีการขยายตัวของเส้นเลือด ทำให้ตับมีการขยายตัว เส้นเลือดมีการทำงานดีขึ้น ทั้งนี้ ตับเป็นอวัยวะที่ทำลายสารพิษอยู่แล้วในร่างกาย ในการที่ไปกระตุ้นให้ตับทำงานก็จะทำให้สารพิษขับออกจากร่างกายดีขึ้น

ความจำเป็นในการสวนล้างลำไส้

ในทางการแพทย์นั้นมีการสวนล้างลำไส้จริง แต่จะไม่มีการทำกับคนปกติ คนที่ท้องผูกมากอุจจาระไม่ออก ทางการแพทย์ก็จะทำการสวนล้างลำไส้ หรือในกรณีที่คนไข้จะต้องเอ็กซเรย์ ไม่ต้องการให้อุจจาระในลำไส้บดบังส่วนที่จะทำเอ็กซเรย์ จึงต้องสวนเอาอุจจาระออก

การทำดีท็อกซ์ควรทำหรือไม่

การทำดีท็อกซ์ หากจำเป็นต้องทำจะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยแพทย์จะเป็นผู้ตรวจ และวินิจฉัยว่าเห็นสมควร

การทำดีท็อกซ์เป็นกรรมวิธีทางการแพทย์ จะต้องทำโดยแพทย์ หรือพยาบาล ฉะนั้น หากทำไม่ถูกวิธี หรือใส่น้ำที่มีความเข้มข้นไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ หรืออาจทำให้โซเดียมในกระแสเลือดสูงหรือต่ำเกินไปได้ อีกทั้งเป็นการล้างเพียงทวารหนักส่วนปลายของลำไส้ หรือการใส่ปริมาณน้ำที่มากเกินไปจะทำให้ลำไส้มีการโป่งขึ้น ลำไส้ของคนบางคนมีโรคประจำตัวอยู่ แต่ไม่ได้รับการตรวจมาก่อน อาจทำให้ลำไส้แตกหรือทะลุ เพราะฉะนั้นการทำดีท็อกซ์ลำไส้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรทำเอง

 


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook