MWWellness วิตามินซี ดีอย่างไร

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร วิตามินซี ดีอย่างไร

MWWellness วิตามินซี ดีอย่างไร

วิตามินซี ดีอย่างไร

วิตามินซี ดีอย่างไร


 

 

00:00

03:42

 

 

วิตามินซี ดีอย่างไร

วิตามินซีดีอย่างไร แล้วทำไมการกินวิตามินซี มากๆ แล้วไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการ คุณหมอไอซ์จะมาเล่าถึงประโยชน์ของวิตามินซี และแนะนำวิธีการกินวิตามินซีที่ถูกต้อง ว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะ


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook