Stem Cell กับการล้างพิษ

STEM CELL กับการล้างพิษ

การล้างพิษหรือดีท็อกซ์เป็นการนำเอาสารพิษออกจากร่างกายเรา ส่วนภายในระดับเซลล์เราก็มีการดีท็อกซ์ตัวเองเช่นกัน เพื่อให้เซลล์ได้มีพื้นที่ในการซ่อมแซมตัวเอง หลังจากร่างกายกำจัดเซลล์เก่าๆหรือสารพิษออกไป โดยธรรมชาติจะมีกลไกการฟื้นฟูตัวเองที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งทำให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนขึ้น (นักวิทยาศาสตร์ที่อธิบายกลไกนี้ ได้รับรางวัลโนเบลปี 2016)

เซลล์ใช้กลไกการกินตัวเองเพื่อกำจัดโปรตีนและออร์แกเนลล์(อวัยวะของเซลล์) ที่เสียหาย เพื่อลดผลกระทบที่ทำให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกาย แต่กระบวนการนี้จะลดประสิทธิภาพลงตามอายุที่มากขึ้น หรือการรับสารพิษต่างๆจากสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ การล้างพิษ(Detox) เป็นปัจจัยสำคัญหากต้องการกระตุ้นให้การทำงานระดับเซลล์ดีขึ้น เพราะเมื่อกลไกล้างพิษระดับเซลล์มีประสิทธิภาพ การใช้ Stemcell ทั้งจากภายในตัวเอง หรือจากภายนอก ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบางครั้งการใช้ Stemcell ได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลย เพราะประสิทธิภาพอื่นๆ ภายในเซลล์ไม่ได้ถูกจัดระเบียบให้เรียบร้อย แต่หากกระบวนการภายในเซลล์ถูกบริหารจัดการให้ดี ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีด้วย