MWWellness เช็กเป็น รู้ก่อน โอกาสรอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สูง

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร เช็กเป็น รู้ก่อน โอกาสรอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สูง

MWWellness เช็กเป็น รู้ก่อน โอกาสรอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สูง

เช็กเป็น รู้ก่อน โอกาสรอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สูง

เช็กเป็น รู้ก่อน โอกาสรอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สูง


check you cancer

เช็กเป็น รู้ก่อน โอกาสรอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง สูง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง จำแนกออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ ได้แก่
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin disease) ซึ่งพบได้มากในวัยผู้ใหญ่
2 มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin disease) ซึ่งพบมากในช่วงอายุ 10-35 ปี และในช่วง อายุ 60 ปีขึ้นไป

serious or nervous woman

อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะแรกๆ

 1. อาจคลำได้ก้อนโตที่ใดที่หนึ่งของร่างกาย เช่น คอ ขาหนีบ ร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า โดยไม่มีอาการเจ็บปวด
 2. ก้อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีลักษณะคลำได้หยุ่นๆ คล้ายยางลบดินสอ สามารถกลิ้งไปกลิ้งมาได้เล็กน้อย โดยมีขนาดที่แตกต่างกันไป
 3. มีไข้บ่อย อุณหภูมิร่างกายสูงต่ำสลับกัน
 4. เหงื่อออกได้ โดยเฉพาะเวลากลางคืน
 5. เบื่ออาหาร กินได้น้อยลง น้ำหนักตัวลด
 6. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 7. หายใจไม่สะดวก ไอเรื้อรัง
 8. มีอาการคันเรื้อรังตามร่างกาย โดยไม่ทราบสาเหตุ
 9. ปวดหัวเรื้อรัง
 10. อาจตรวจพบต่อมทอนซิลโตโดยบังเอิญ
 11. มีภาวะติดเชื้อง่าย
 12. มีจุดเลือดออกตามตัว หรือพบจ้ำเลือดที่ผิวหนัง

 

แต่อย่างไรก็ดี การคลำพบก้อนเนื้อในร่างกายอาจไม่ใช่มะเร็งเสมอไป อาจเป็นแค่อาการอักเสบธรรมดา หรือเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง แต่ทว่าหากเราไม่ได้เอะใจในความผิดปกติของร่างกาย จนปล่อยให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีระยะต่างๆ ดังนี้

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 1
จะพบมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพียงตำแหน่งเดียว โดยมากพบบริเวณลำคอด้านซ้าย หรือบริเวณรักแร้ด้านขวาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาการในระยะแรก ผู้ป่วยอาจไม่รู้สึกเจ็บ หรืออาจเป็นก้อนที่กดแล้วเจ็บก็ได้ ร่วมกับมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 2
ระยะนี้จะพบต่อมน้ำเหลืองโต 2 ตำแหน่งขึ้นไป โดยระยะที่ 2 นี้ หากเกิดในส่วนของช่องท้อง จะมีอาการแน่นท้อง ทานอาหารได้น้อย เบื่ออาหาร ท้องโตขึ้นจากการมีน้ำในช่องท้อง และหากเซลล์มะเร็งเกิดในบริเวณทรวงอก ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก มีอาการปวดบวมที่แขนข้างซ้าย หรือมีอาการเลือดคลั่งบริเวณคอ แขน หน้าอกเป็นจ้ำแดง

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 3
ระยะนี้เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายมายังส่วนเหนือและส่วนใต้ของกระบังลม มีอาการต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้ ร่วมกับขาหนีบ ช่วงนี้ส่วนมากผู้ป่วยจะมีอาการไข้ อ่อนเพลียร่วมด้วย

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 4
เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย อาการของผู้ป่วยค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายออกนอกระบบน้ำเหลือง ลุกลามมาที่ไขกระดูก หรืออวัยวะอื่นๆ หากเซลล์ลุกลามไปจุดใด ก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้น ณ จุดนั้น อย่างไรก็ดีอาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะแรกๆ มักไม่ค่อยแสดงอาการให้เราสังเกตเห็นได้ เพราะอาการมักจะเหมือนเจ็บป่วยทั่วไป ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจในความผิดปกติของร่างกายให้มากขึ้น เพื่อความไม่ประมาทในโรคภัย


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook