เปลี่ยนก่อนป่วย ล้างพิษและโลหะหนักในหลอดเลือด

รายการเปลี่ยนก่อนป่วย "ล้างพิษและโลหะหนักในหลอดเลือด (ตอน 1)"

รายการเปลี่ยนก่อนป่วย "ล้างพิษและโลหะหนักในหลอดเลือด (ตอน 2)"