MWWellness 4 โรคร้ายที่เกิดจากโลหะหนักสะสมในหลอดเลือด

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร 4 โรคร้ายที่เกิดจากโลหะหนักสะสมในหลอดเลือด

MWWellness โลหะหนักที่มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 กรัม มักถูกใช้ป็นส่วนผสมในรบวการผลิตหรือ ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอาง ยารักษาโรค น้ำดื่มในอาหารไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ร่างกาย ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสผ่าน การหายใจผ่นทางผิวหนัง การรับประทาน ติดต่อกันเป็นเวลานาน

4 โรคร้ายที่เกิดจากโลหะหนักสะสมในหลอดเลือด

4 โรคร้ายที่เกิดจากโลหะหนักสะสมในหลอดเลือด


4  โรคร้ายที่เกิดจากโลหะหนักสะสมในหลอดเลือด

โลหะหนัก คืออะไร 

คือ โลหะหนักที่มีความหนาแน่นเกินกว่า 5 กรัม มักถูกใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตหรือ ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอางค์ ยา

รักษาโรค น้ำดื่มในอาหารไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ร่างกาย ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสผ่าน การหายใจผ่านทางผิวหนัง การรับประทาน ติดต่อกันเป็นเวลานาน

 

สารพิษกลุ่มโลหะหนัก มีอะไรบ้าง

- อะลูมิเนียม

- ตะกั่ว

- ปรอท

- สารหนู หรือแคดเมียม

- นิกเกิล
 

ติดต่อจากทางไหนได้บ้าง

- การรับประทาน

- ทางเดินหายใจ

- สัมผัสทางผิวหนัง

 

อาการเตือนเมื่อโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย

- อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย อ่อนแรง

- ปวดศีรษะบ่อย

- นอนไม่หลับ สมาธิไม่ดี

- ผื่นภูมิแพ้ ลมพิษ

- หอบหืด หายใจติดขัด

- ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน

 

ผลจากการสะสมสารพิษโลหะหนักในหลอดเลือดก่อให้เกิดโรค ดังต่อไปนี้

1. ความดันโลหิต

2. ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ

3. เบาหวาน

4. โรคมะเร็ง

 

หันมาดูแลสุขภาพกับ MW Wellness เรามีโปรแกรมตรวจหาสารโลหะหนักที่สะสมอยู่ในร่างกาย และขจัดโลหะหนักในหลอดเลือดซึ่งกระบวนล้างพิษนี้สามารถทำได้ง่ายๆ แต่ต้อง อาศัยระยะเวลาเป็นสำคัญเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพและขับสารพิษออกมาได้มากที่สุด ซึ่งเป็นการ ลงทุนที่คุ้มค่าต่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษา MW Wellness ได้ฟรี!

Line: @mw-wellness

Tel: 096-081-2533, 02-276-5093


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook