MWWellness โรคเบาหวาน รักษาอย่างไร

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร โรคเบาหวาน รักษาอย่างไร

MWWellness โรคเบาหวาน รักษาอย่างไร

โรคเบาหวาน รักษาอย่างไร

โรคเบาหวาน รักษาอย่างไร


 

เบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินไป โดยโรคเบาหวานจะเกิดขึ้นมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน แต่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจึงอาจมีผลในการทำลายหลอดเลือด และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

วิธีการรักษาโรคเบาหวานกับ MW Wellness Center

 โปรแกรมการตรวจ และประเมินผลเลือด (Esteck Bioscan)
เป็นการตรวจที่จะบอกประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการวิเคราะห์สุขภาพโดยรวม เช่น ตรวจวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญและขับถ่าย พร้อมแนะนำอาหารที่ควรเลี่ยง และอาหารที่ควรเสริม

• การสวนล้างลำไส้(Colon Hydrotherapy)
การสวนล้างลำไส้จะช่วยให้การขับของเสียทางตับขับได้ดีขึ้น นอกจากนี้แบคทีเรียในลำไส้ที่มีผลต่อการทำงานหลายระบบในร่างกาย ในคนที่เป็นเบาหวานมักมีการเผาผลาญที่ลดลง การล้างลำไส้จะทำให้ล้างเอาแบคทีเรียตัวไม่ดีออกไปและมีการเติมจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปแทน

• การให้วิตามินคีเลชั่น(Chelation)
คีเลชั่นคือวิตามินที่ไปจับโลหะหนักต่างๆออกจากร่างกาย นอกจากนี้ไขมันที่ไปพอกตามหลอดเลือดจะถูกกำจัดลำเลียงไปยังตับเพื่อขับออกและเพิ่มวิตามินบำรุงในส่วนอื่นๆ


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook