MWWellness 6 โรคฮิตที่มากับฤดูฝน

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร 6 โรคฮิตที่มากับฤดูฝน

MWWellness 6 โรคฮิตที่มากับฤดูฝน

6 โรคฮิตที่มากับฤดูฝน

6 โรคฮิตที่มากับฤดูฝน


สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย และเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งไม่ได้
แค่นำพาสายฝนเย็นฉ่ำมาเท่านั้น แต่ยังนำพา 6 โรคที่ควรระวังมาด้วย ได้แก่

1.โรคจากที่เกิดจากเชื้อไวรัส

ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในหน้าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นฤดูฝน จะทำให้เป็นหวัดคัดจมูก และเกิดอาการไข้ รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่

2.โรคคอติดเชื้อ

เกิดจากการเผลอกลืนนํ้าฝนปนเปื้อนลงคอ ทำให้คออักเสบ มีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีนํ้ามูกร่วมด้วย เมื่อมีอาการควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้อาการเรื้อรัง

3.ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ

เกิดจากอาหารที่เรารับประทานอาจปนเปื้อนเชื้ออีโคไลจากน้ำฝน ทำให้ลำไส้เกิดการอักเสบติดเชื้อ จึงทำให้เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหาร

4.โรคผิวหนังอักเสบ

น้ำฝนที่ขังตามพื้นถนน เป็นแหล่งของเชื้อโรคต่าง หากกระเซ็นมาโดนตัว อาจจะทำให้เกิดเป็นแผลติดเชื้อ, เชื้อรา, คัน, ตุ่มหนอง และเป็นฝีได้ ฉะนั้นควรล้างมือล้างเท้าบ่อยๆ หลังกลับเข้าบ้านเพื่อเป็นการป้องกัน

5.โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

เป็นโรคที่แพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มีนํ้าขัง ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อโรคจากมูลหนูที่ขังในนํ้า ผ่านทางผิวหนังที่เป็นแผล อาการคือ มีไข้สูง ปวดตามตัว โดยเฉพาะน่อง และมีอาการเบื่ออาหาร

6.โรคไข้เลือดออก

มีพาหะมาจากยุงลาย ซึ่งจะขยายพันธุ์ได้ดีในฤดูฝน หากมีอาการ มีไข้สูงมาก ไข้ไม่ยอมลด เบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย เซื่องซึม ให้รีบพาไปพบแพทย์ โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นไข้เลือดออก

ที่มา :: http://www.hotgolfclub.com/


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook