MWWellness ซิฟิลิส คือโรคอะไร ?

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร ซิฟิลิส คือโรคอะไร ?

MWWellness ซิฟิลิส คือโรคอะไร ?

ซิฟิลิส คือโรคอะไร ?

ซิฟิลิส คือโรคอะไร ?


ซิฟิลิสคือโรคอะไร
โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อได้รับเชื้อจะกระจายไปตามกระแสโลหิต ทำให้เกิดรอยโรคและโรคได้เกือบทุกอวัยวะในร่างกาย

ซึ่งสามารถติดต่อได้ 2 ทางคือ

1.จากมารดาสู่ทารก โดยมารดาที่มีเชื้อซิฟิลิสสามารถส่งเชื้อผ่านรกไปสู่ทารกในครรภ์ ทำให้ทารกติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด
2.ทางเพศสัมพันธ์ จากคู่สมรสที่มีเชื้อถ่ายทอดให้อีกฝ่าย

เป็นแล้วอันตรายหรือไม่
ผู้ที่มีเชื้อซิฟิลิส หากไม่ได้รับการรักษา หรือรักษาไม่ครบตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ เชื้อจะแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะต่างๆของร่างกาย

การรักษาโรคซิฟิลิส
ปัจจุบันยังนิยมรักษาด้วยยาเพนนิซิลิน โดยการฉีดยาเพนนิซิลินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาเพนนิซิลิน จะให้ยาชนิดอื่นรับประทาน เช่น อีริโทรมัยซินรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน 1 เดือน

 

การปฏิบัติตัวในระหว่างการรักษา
1.มาพบแพทย์ตามแผนการรักษา
2.ถ้ารับการรักษาไม่ครบตามคำสั่งแพทย์ ต้องเริ่มต้นรักษาใหม่
3.หากมีประวัติเคยแพ้ยาเพนนิซิลิน ต้องบอกให้แพทย์ทราบก่อนการรักษา
4.การติดตามผลการรักษา แพทย์จะนัดมาตรวจเลือดหลังได้รับการรักษาครบ 3 เดือนและนัดเป็นระยะๆ จนครบ 5 ปี
5.แนะนำให้คู่สมรสมารับคำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส

 

ใครบ้างเสี่ยงต่อโรคซิฟิลิส
ข้อมูลจาก Medical News Today ระบุว่า คนที่มีเพศสัมพันธ์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคซิฟิลิสากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ดังนี้

  1. ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน
  2. ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย
  3. ผู้ที่ติดเชื้อ HIV
  4. คนที่มีคู่นอนมากมาย

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีแผลซิฟิลิส ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้อีกด้วย

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคซิฟิลิส
นอกเหนือจากการสังเกตุอาการแสดงในเบื้องต้นแล้ว  เราจะสามารถระบุได้เเน่ชัดว่าเราเป็นโรคซิฟิลิสหรือไม่นั้น ต้องมีการตรวจจากแพทย์ ทำการตรวจร่างกายและถามเกี่ยวกับประวัติทางเพศของผู้ป่วยก่อน แล้วหลังจากนั้นถึงจะต้องทำการทดสอบทางคลินิกเพื่อยืนยันโรคซิฟิลิส  ข้อมูลจาก Medical News Today ระบุไว้ดังต่อไปนี้

  1. การตรวจเลือด: สามารถตรวจพบการติดเชื้อในปัจจุบันได้ รวมไปถึงการตรวจแอนติบอดีต่อโรคซิฟิลิสที่มีหรือแฝงอยู่ในร่างกาย
  2. ของเหลวในร่างกาย: โดยเฉพาะของเหลวจากแผลริมอ่อนในระยะเริ่มต้นหรือระยะที่สองสามารถประเมินโรคซิฟิลิสได้
  3. Cerebrospinal fluid:  หรือน้ำในไขสันหลัง เพื่อทดสอบผลกระทบต่อระบบประสาท

อย่างไรก็ตามเมื่อทำการตรวจโรคซิฟิลิสแล้ว ในบางเคสอาจจำเป็นต้องมีการทดสอบหาเชื้อ HIV ร่วมด้วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาอย่างแม่นยำ

 

ข้อมูลจาก www.goodlifeupdate.com

You will need to essay writers online take notice that the internet is the ideal information source which you can utilize to get the subject of your own papers.


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook