MWWellness 4 โรคร้าย บุหรี่ทำลายปอด

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร 4 โรคร้าย บุหรี่ทำลายปอด

MWWellness 4 โรคร้าย บุหรี่ทำลายปอด

4 โรคร้าย บุหรี่ทำลายปอด

4 โรคร้าย บุหรี่ทำลายปอด


4 โรคร้าย บุหรี่ทำลายปอด

1.มะเร็งปอด
เกิดจากการที่ปอดได้รับสารเคมีที่เป็นพิษ หรือสารก่อมะเร็งจากการหายใจ โดยร้อยละ 85 – 90 ของมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่

อาการของมะเร็งปอด
– ไอเรื้อรัง เสมหะมีเลือด เหนื่อยหอบ
– อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดกระดูก ปวดศีรษะ หากมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะที่อื่น
* หากไอต่อเนื่องเกิน 3 สัปดาห์ หรือไอผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เสมอ

2.ถุงลมโป่งพอง
ปอดของคนประกอบด้วยถุงลมเล็กๆ เป็นจำนวนนับล้าน ถุงลมมีขนาดเล็กมากกว่าปลายเข็ม ผนังถุงลมจะบางมาก และมีเส้นเลือดฝอยอยู่ตามผนังถุงลม เวลาหายใจ อากาศที่มีออกซิเจนจะเข้าถึงถุงลมเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ที่ออกซิเจนซึมผ่านผนังถุงลมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยเพื่อไปเลี้ยงร่างกาย คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกจากเส้นเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลม และถูกขับออกจากร่างกายโดยการหายใจออก

การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะถูกดูดเข้าสู่ทางเดินหายใจ ไปจนถึงถุงลมปอด ซึ่งนิโคติน และสารเคมีอื่นๆ ในควันบุหรี่จะถูกดูดซึมสู่เส้นเลือดฝอยที่บุตามถุงลม จากนั้นนิโคตินจะถูกพาไปตามกระแสเลือดไปสู่สมอง ซึ่งเป็นสารเสพติดที่ทำให้ผู้สูบติดบุหรี่

อาการของถุงลมโป่งพอง
– แน่นหน้าอก
– เหนื่อย หอบ เพราะมีการเสื่อมลงของปอดอย่างรวดเร็ว

3.วัณโรค
เนื้อปอดที่ถูกทำลายจากสารพิษในควันบุหรี่ ทำให้การขจัดเชื้อวัณโรคที่หายใจเข้าสู่ปอดมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ติดเชื้อวัณโรคง่ายขึ้น ผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับเชื้อวัณโรคร่างกายจะควบคุมเชื้อไม่อยู่ ทำให้เกิดเป็นวัณโรคปอด

ในผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นวัณโรค วัณโรคจะรุนแรง ลุกลามเร็ว และรักษายากขึ้น ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 – 4 เท่า

อาการของโรควัณโรค
– ไอเกิน 2 สัปดาห์
– ไอเสมหะมีเลือด
– น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
– เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ
– เบื่ออาหาร
– มีไข้ต่ำๆ เหงื่อออกกลางคืน

4.โรคภูมิแพ้ และโรคหืด
ควันบุหรี่ทำให้ขนเล็กๆ ที่ผิวหลอดลมไม่ทำงาน โดยปกติขนเล็กๆ ทำหน้าที่โบกพัดฝุ่น และเสมหะออกจากหลอดลม เมื่อควันบุหรี่ทำให้ขนเล็กๆ ไม่ทำงาน ฝุ่น และเสมหะจะตกค้างในหลอดลม

ส่วนคนที่เป็นหืด หากสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่ อาหารจะรุนแรง และควบคุมยากขึ้น ปอดจะเสื่อมเร็วขึ้น ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาน้อย และต้องใช้ยามากขึ้น

อาการหืดจับเกิดขึ้นได้อย่างไร
ในคนที่เป็นหืด เมื่อลมหายใจมีสิ่งที่แพ้หรือระคายเคืองต่อหลอดลม ผิวหลอดลมจะเกิดอาการอักเสบ กล้ามเนื้อรอบหลอดลมหดตัวทำให้รูหลอดลมเล็กลง ส่งผลให้ลมหายใจเข้าออกลำบากเกิดเป็นอาการหืดจับขึ้น
บุหรี่ทุกมวนที่สูบทำให้เนื้อปอดถูกทำลาย การสูบบุหรี่ทำลายปอดก็จะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น วิธีการรักษาปอดที่ดีที่สุด คือ เลิกสูบบุหรี่ และพยายามหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองและสาม เพราะทำให้เกิดอาการจับหืดได้ด้วย

ข้อมูลจาก : เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th
ข้อมูลจาก แผ่นพับ เรื่อง 4 โรคร้ายทำลายปอดคุณ โดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. และ จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับ สร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 211 พฤษภาคม 2562
ให้สัมภาษณ์โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook