MWWellness อันตรายก่อเกิดโรคจาก…ความดันโลหิตสูง

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร อันตรายก่อเกิดโรคจาก…ความดันโลหิตสูง

MWWellness ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันนี้เราจึงอยากมาพูดกันถึงเรื่องของ "โรคความดันโลหิตสูง" เพื่อให้ ผู้ที่เป็นอยู่ ได้ประกอบเป็นความรู้เบื้องต้นเอาไว้ เผื่อว่าใครมีอาการนี้อยู่จะได้นำไปปรับใช้เพื่อให้อาการนี้ทุเลาลง

อันตรายก่อเกิดโรคจาก…ความดันโลหิตสูง

อันตรายก่อเกิดโรคจาก…ความดันโลหิตสูง


ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันนี้เราจึงอยากมาพูดกันถึงเรื่องของ “โรคความดันโลหิตสูง” เพื่อให้ ผู้ที่เป็นอยู่ ได้ประกอบเป็นความรู้เบื้องต้นเอาไว้ เผื่อว่าใครมีอาการนี้อยู่จะได้นำไปปรับใช้เพื่อให้อาการนี้ทุเลาลง

 

มาทำความรู้จัก…โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง  เป็นโรคที่สำคัญมาก โดยจะตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิต และจะพบว่ามีความดันในระดับที่สูงกว่าปกติ และเป็นเรื้อรังอยู่นาน ผู้ใดที่วัดความดันโลหิตแล้วได้ค่ามากกว่า 140 /90 มม.ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่นกัน

 

สาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูง ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีปัจจัยร่วมที่ทำให้ความดันโลหิตสูง มี 2 ปัจจัย คือ พันธุกรรมและพฤติกรรม อีกหนึ่งสาเหตุมาจากการใช้ยาคุมกำเนิดบางชนิด หรือการเกิดเนื้องอกของต่อมหมวกไต เป็นต้น

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตความดันโลหิต เปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้

อายุ เมื่ออายุมากขึ้น ความดันโลหิตจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวว่าอายุมากขึ้นความดันโลหิตจะสูงขึ้นเสมอไป อาจวัดความดันโลหิตได้ ปกติก็ได้

เวลา ความดันโลหิตจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่เท่ากันตลอดวัน เช่น ตอนเช้าเมื่อวัดความดันจะได้ค่าซิสโตลิก (ความดันตัวบน) ถึง 130 มม.ปรอท ขณะที่ ตอนช่วงบ่ายอาจวัดความดันแล้วได้ค่าถึง 140 มม.ปรอท จากการที่ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ป่วยจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคหรือไม่

จิตใจและอารมณ์ พบว่ามีผลต่อความดันโลหิตได้มาก ขณะที่ได้รับความเครียด อาจทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติได้ถึง 30 มม.ปรอท ขณะที่พักผ่อนความดันโลหิตก็จะสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้

เพศ พบว่าเพศชายจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้บ่อยกว่าเพศหญิง

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีบิดาและมารดา เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติในครอบครัว สิ่งแวดล้อม ที่เคร่งเครียด ก็ทำให้มีแนวโน้มการเป็นโรคความดันสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

 

เอ็มดับบลิว เวลเนส เป็นตัวแทนการรักษาสุขภาพที่ครบวงจร ทางเราอยากเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้รับรู้ เรื่องภาวะสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น โดยอยากให้ผู้อ่านได้รับรู้การรักษาอาการของโรคความดันโลหิตสูง โดยไม่ใช่ยา หากท่านใดที่ต้องการปรึกษาสุขภาพ เอ็มดับบลิว เวลเนส มีคุณหมอที่มีผู้ประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook