MWWellness วิธีเพิ่มจำนวน NK Cell ให้ร่างกาย

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร วิธีเพิ่มจำนวน NK Cell ให้ร่างกาย

MWWellness วิธีเพิ่มจำนวน NK Cell ให้ร่างกาย

วิธีเพิ่มจำนวน NK Cell ให้ร่างกาย

วิธีเพิ่มจำนวน NK Cell ให้ร่างกาย


NK Cells คือเซลล์ในระบบภูมิกันที่มีมาแต่กำเนิด และมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย แต่หาก NK Cells ในร่างกายมีจำนวนน้อย และคุณภาพไม่ดีจะทำอย่างไร

วิธีเพิ่มปริมาณ NK Cells ให้ในร่างกาย มี 2 วิธี ดังนี้

1.การเพิ่มปริมาณ NK Cells ด้วยตนเอง คือ
– รับประทานอาหารให้เป็นเวลา ครบ 5 หมู่ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผักใบเขียว เนื้อสัตว์ และนมถั่วเหลือง
– งดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
– นอนพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 7 ชม./วัน อีกทั้งพยายามให้จิตใจผ่อนคลาย ไม่เครียด
– รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มการทำงานของ NK Cells แต่ต้องเลือกที่มีการรับรองจากหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ และมี ผลการวิจัยหรือผลการทดลองแล้วว่าใช้ได้จริง

2.ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ
วิธีการนี้จะแยก NK Cells ออกมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ทำการเพิ่มทั้งจำนวนและประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อเซลล์พร้อมจึงใส่คืนกลับเข้าร่างกาย วิธีนี้มีความปลอดภัยสูงเพราะใช้เซลล์ของตัวเองและสามารถทำซ้ำได้จนกว่าระดับ NK Cells เป็นที่น่าพอใจ

กระบวนการเพิ่ม NK cells ในห้องปฏิบัติการ แล้วฉีดกลับสู่ร่างกาย
– Pre-Screening : เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบระดับและประสิทธิภาพของ NK Cells ก่อนการรักษา
– Blood Drawing : การเจาะเลือดสำหรับใช้กระบวนการเพาะเลี้ยง NK cells
– NK Culture : แยก และเพาะเลี้ยง NK Cells เพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการทำงาน
– NK Treatment : ให้ NK Cells กลับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อใช้งานตามปกติ

ผู้ที่ควรตรวจสอบปริมาณ NK Cells ในร่างกาย

– มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็ง
– มีปัญหาสุขภาพ ติดเชื้อบ่อย ร่างกายอ่อนแอ
– ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง และตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส
– ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษา หรือเป็นผู้ที่เฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง
– ผู้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพ ได้แก่ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เครียด ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่จัด และดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
– ผู้มีภาวะโภชนาการบกพร่องหรือขาดสารอาหารเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน เช่น ขาดการบริโภคผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ ทำให้ร่างกายขาดวิตามิน เกลือแร่ และโปรตีน เป็นต้น

โรคที่ใช้ NK Cells ร่วมกับวิธีการรักษาในปัจจุบัน

1. กลุ่มโรคมะเร็ง
– มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
– มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
– มะเร็งเนื้อเต้านม (Breast Cancer (HER-2 +ve))
– มะเร็งเนื้อเยื่อระบบประสาท (Neuroblastoma)

2.กลุ่มที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง
– ติดเชื้อไวรัส (Viral Infection)
– โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune Disease)
– เบาหวานชนิดที่ 1 (Type I Diabetes)


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook