MWWellness ทำความรู้จักกับ มะเร็งช่องปาก ( Mouth Cancer )

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร ทำความรู้จักกับ มะเร็งช่องปาก ( Mouth Cancer )

MWWellness มะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย ไมเว้นแม้กระทั่ง ช่องปาก ที่สามารถเป็น มะเร็งช่องปาก ได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับ

ทำความรู้จักกับ มะเร็งช่องปาก ( Mouth Cancer )

ทำความรู้จักกับ มะเร็งช่องปาก ( Mouth Cancer )


มะเร็งช่องปาก

 

มะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย ไมเว้นแม้กระทั่ง ช่องปาก ที่สามารถเป็น มะเร็งช่องปาก ได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับ

 

มะเร็งช่องปาก คืออะไร?

 

มะเร็งช่องปาก ( Mouth Cancer ) เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในช่องปาก สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกตำแหน่งของช่องปาก ได้แก่ ริมฝีปาก ลิ้น พื้นปาก (ใต้ลิ้น) กระพุ้งแก้ม เหงือก เพดานปาก  ลิ้นไก่ และต่อมทอนซิล โดยมะเร็งในช่องปาก เป็นมะเร็งในกลุ่มประเภทเดียวกับ มะเร็งศีรษะและลำคอ มักได้รับการรักษาในลักษณะเดียวกัน

 

อาการของโรค

 

สัญญาณและอาการของโรค มะเร็งช่องปาก มีดังนี้

 • มีแผ่นฝ้าสีขาว หรือปนสีแดง เกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อในช่องปาก ขอบลิ้น หรือขอบริมฝีปาก
 • มีแผลบริเวณเนื้อเยื่อในช่องปาก คล้ายแผลร้อนใน เป็นแล้วไม่หายภายใน 2 สัปดาห์
 • พบก้อนเนื้อ หรือแผลบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่องปาก หรือรู้สึกมีก้อนติดอยู่ในลำคอ
 • ปวดปาก / ปวดลำคอ โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • กลืน อ้าปาก หรือเคี้ยวอาหารได้ลำบาก
 • มีเลือดออกในปาก โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • เจ็บคอเรื้อรัง เสียงแหบ

หากพบอาการต้องสงสัยเหล่านี้ เป็นมาอย่างต่อเนื่องและคงอยู่นานกว่า 2 สัปดาห์ ควรเข้าพบแพทย์ หรือทันตแพทย์ทันที

 

สาเหตุของมะเร็งช่องปาก

 

เกิดขึ้นเมื่อเซลล์บนริมฝีปาก หรือในปากมีการเปลี่ยนแปลง หรือกลายพันธุ์ใน DNA โดยเซลล์เหล่านี้ที่มีการกลายพันธุ์ เซลล์จะเติบโตและแบ่งตัวต่อไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดการสะสมและสามารถก่อตัวเป็นเนื้องอกได้ นอกจากนี้ เซลล์เหล่านี้ ที่อยู่ภายในช่องปาก ยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงได้ เช่น แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่คอ หรือแพร่กระจายไปยังกระแสเลือดได้

 

ปัจจัยที่เสี่ยงมะเร็งช่องปาก

 

พฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิด มะเร็งช่องปาก ได้แก่

 • การใช้ยาสูบทุกชนิด เช่น บุหรี่ ซิการ์ ไปป์ ยานัตถุ์ โดยผู้ที่สูบบุหรี่ พบมะเร็งช่องปากได้มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มากถึง 6 เท่า
 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ในปริมาณมาก
 • การทำรักด้วยปาก หรือออรัลเซ็กซ์ ( Oral Sex ) ที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส Human papilloma virus ( HPV ) และก่อให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากได้
 • การเคี้ยวหมาก พลู ยาเส้น เป็นประจำ เพราะมีสารก่อมะเร็งเจือปน
 • ริมฝีปากโดนแดดมากเกินไป
 • มีประวัติบุคคลในครอบครัวมีโรคมะเร็งในช่องปาก

 

การรักษา มะเร็งช่องปาก

การรักษา โรคมะเร็งช่องปาก มีกระบวนการเช่นเดียวกับมะเร็งในตำแหน่งอื่น ๆ  คือ การผ่าตัดรักษาเอาเนื้องอกออก ร่วมกับ การฉายรังสีรักษา และอาจใช้เคมีบำบัดร่วมด้วย ในบางกรณีที่ต้องทำลายเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่

 

การป้องกันโรคมะเร็งช่องปาก

 

สามารถทำได้โดยการลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่

 • งดการใช้ยาสูบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ ซิการ์ และไปป์
 • งดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชนิดต่าง ๆ
 • งดการเคี้ยวหมาก พลู ยาเส้น
 • หลีกเลี่ยงการ ออรัลเซ็กซ์ ( Oral Sex )
 • หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดมากเกินไปที่ริมฝีปาก
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อการได้รับประโยชน์อย่างสมดุล
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำ เพื่อทำการตรวจช่องปากอย่างสม่ำเสมอ

 

มะเร็งช่องปาก ( Mouth Cancer ) เป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง มักพบตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่านี้ หากมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อเกิดโรคมะเร็งช่องปากตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และควรหมั่นไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ หากพบความผิดปกติ จะสามารถรักษาได้ทัน ป้องกันการเติบโตของเชื้อ และการแพร่กระจายของเซลล์ร้ายไปส่วนอื่นได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ปวดท้อง ประจำเดือน อย่าชะล่าใจ

ไมเกรน ( Migraines ) โรคปวดหัวที่ไม่ควรมองข้าม


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook