MWWellness นอนเยอะ เกินไป ส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพ

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร นอนเยอะ เกินไป ส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพ

MWWellness หลาย ๆ คน ให้ความสำคัญ กับ การนอน เป็นอย่างมาก ต้องให้ ร่างกายนั้น พักผ่อน อย่างเพียงพอ เพื่อให้มี สุขภาพ ร่างกายที่ดี แต่ในบางครั้ง ก็เหมือนจะ นอนเยอะ มากเกินไป ซึ่งหาก ทำติดต่อกัน ในระยะยาว ก็อาจส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพได้

นอนเยอะ เกินไป ส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพ

นอนเยอะ เกินไป ส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพ


หลาย ๆ คน ให้ความสำคัญ กับ การนอน เป็นอย่างมาก ต้องให้ ร่างกายนั้น พักผ่อน อย่างเพียงพอ เพื่อให้มี สุขภาพ ร่างกายที่ดี แต่ในบางครั้ง ก็เหมือนจะ นอนเยอะ มากเกินไป ซึ่งหาก ทำติดต่อกัน ในระยะยาว ก็อาจส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพได้

นอนเยอะ เกินไป ส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพ

ในความเป็นจริง จำนวน ชั่วโมง ของการ พักผ่อน อย่างเหมาะสม จะเปลี่ยนแปลง ไปตามวัย และ คุณภาพ ของการนอน ในแต่ละคน โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เด็กทารก ต้องใช้ เวลา นอนหลับ รวมเวลา งีบกลางวัน เป็นเวลา ประมาณ 12 - 16 ชั่วโมง ต่อวัน ส่วนเด็ก วัยอนุบาล ต้องใช้ เวลา นอนหลับ รวมกับ เวลางีบ เป็นเวลา ประมาณ 10 - 13 ชั่วโมง ต่อวัน ส่วนวัยรุ่น ต้องใช้ เวลา นอนหลับ ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง ต่อวัน และ ในวัย ผู้ใหญ่ ต้องใช้ เวลา นอนหลับ ประมาณ 7 - 9 ชั่วโมง ต่อวัน จึงจะ ไม่เป็นการ นอนเยอะ จนเกินไป

นอนเยอะ เกินไป ส่งผล อันตราย ต่อสุขภาพ

นอนเยอะ เกินไป เกิดจาก ปัจจัยใด ได้บ้าง?

1. โรคหยุดหายใจ ในขณะ ที่หลับอยู่ โดยจะหยุด หายใจ เป็นเวลา ช่วงสั้น ๆ ระหว่าง นอนหลับ ทำให้ ร่างกาย ต้องการ นอนนาน มากขึ้น และ วงจร การนอนหลับ ก็จะถูก รบกวน

2. กลุ่มอาการ ขาอยู่ไม่สุข ( Restless Legs Syndrome: RLS ) ซึ่งเป็น ความผิดปกติ ทางด้านสมอง ที่ส่งผล ให้เกิดการ ขยับขา ขณะพัก

3. มีนิสัย นอนกัดฟัน ( Bruxism ) ขณะที่ กำลัง นอนหลับ

4. อาการ ปวดเรื้อรัง ( Chronic Pain ) ที่รบกวน ขณะนอนหลับ

5. โรคลมหลับ ( Narcolepsy ) ที่เป็น ความผิดปกติ ของสมอง ที่ทำให้ วงจร การหลับ และ การตื่น มีความ แปรปรวน ไปจากปกติ

6. โรคนอนมากเกิน โดยไม่รู้ ต้นเหตุ ( Idiopathic Hypersomnia ) โดยจะ นอนเยอะ มากเกินไป โดยไม่มี สาเหตุ ที่แน่ชัด หรือ หาสาเหตุ ไม่ได้

7. การใช้ยา บางชนิด หรือ การดื่ม เครื่องดื่ม ที่มี แอลกอฮอล์ ผสมอยู่

 

นอกเหนือจากนี้ นอนเยอะ อาจเป็น สัญญาณ ความผิดปกติ กับปัญหา สุขภาพอื่น ๆ ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคซึมเศร้า อาการ ปวดหัว เป็นต้น

 

นอนเยอะ เกินไป อาจก่อ ให้เกิด ความวิตก กังวล อ่อนเพลีย อ่อนล้า ไม่มีแรง มีปัญหา ในด้าน ความจำ และ อาจนำ ไปสู่ปัญหา สุขภาพอื่น ๆ ได้ เช่น อาการ ปวดหัว โรคอ้วน โรคหัวใจ เบาหวาน ปวดหลัง ภาวะ ซึมเศร้า และ ความเสี่ยง ต่อการ เสียชีวิต เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

3 ความเข้าใจผิดทีมีต่อการทำ Detox

อาการหูชั้นนอกอักเสบ ที่ทำให้ ปวดหู บ่อย ๆ


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook