MWWellness ฮีตสโตรก (Heatstroke) คืออะไร และมีสาเหตุ หรือ ปัจจัยเสี่ยงอย่างไร?

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร ฮีตสโตรก (Heatstroke) คืออะไร และมีสาเหตุ หรือ ปัจจัยเสี่ยงอย่างไร?

MWWellness ในวันนี้ MW Wellness จะพาทุกคนมา รู้จักกับ ฮีตสโตรก หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ โรคลมแดด เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ ความร้อนขั้นรุนแรง โดยอุณหภูมิ ของร่างกาย จะสูงขึ้น จนเป็นอันตราย ถือเป็น เหตุฉุกเฉิน ทางการแพทย์ และ ต้องได้รับ การดูแลทันที ซึ่งส่งผลให้ กลไกการควบคุม อุณหภูมิของ ร่างกายพังทลายลง

ฮีตสโตรก (Heatstroke) คืออะไร และมีสาเหตุ หรือ ปัจจัยเสี่ยงอย่างไร?

ฮีตสโตรก (Heatstroke) คืออะไร และมีสาเหตุ หรือ ปัจจัยเสี่ยงอย่างไร?


ในวันนี้ MW Wellness จะพาทุกคนมา รู้จักกับ ฮีตสโตรก หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ โรคลมแดด เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ ความร้อนขั้นรุนแรง โดยอุณหภูมิ ของร่างกาย จะสูงขึ้น จนเป็นอันตราย ถือเป็น เหตุฉุกเฉิน ทางการแพทย์ และ ต้องได้รับ การดูแลทันที ซึ่งส่งผลให้ กลไกการควบคุม อุณหภูมิของ ร่างกายพังทลายลง

ฮีตสโตรก หรือ โรคลมแดด จะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นจนเกินความสามารถในการระบายความร้อน ส่งผลให้กลไกการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายพังทลายลง

ฮีตสโตรก อาจเกิดจาก การสัมผัส กับ อุณหภูมิสูง เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรวมกับความชื้นสูง โดยทั่วไป เกิดขึ้นเมื่อ กลไกการ ระบายความร้อน ตามธรรมชาติ ของร่างกาย เช่น การขับเหงื่อ และ การกระจาย ความร้อน ผ่านหลอดเลือด ในผิวหนัง ผิดปกติ

heat

โดย สาเหตุทั่วไป และ ปัจจัยเสี่ยงของ ฮีทสโตรก ได้แก่

  • สภาวะอากาศร้อน

ฮีตสโตรก มีแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นในช่วง ที่มีคลื่นความร้อน หรือ ในบริเวณ ที่มีอุณหภูมิ และ ความชื้นสูง

  • การออกกำลังกายอย่างหนัก

การออกกำลังกายอย่างหนัก หรือ การออกแรงอย่างหนัก ในสภาพอากาศร้อน โดยขาดน้ำ และ การพักผ่อน ที่เหมาะสม สามารถเพิ่ม ความเสี่ยงต่อ ฮีตสโตรกได้

  • ภาวะขาดน้ำ

การได้รับ ของเหลวไม่เพียงพอ หรือ มีเหงื่อออก มากเกินไป โดยไม่เติม ของเหลว เข้าไป อาจทำให้ร่างกาย ขาดน้ำ และ ทำให้เกิด ฮีตสโตรก ได้

  • อายุ

ทารก , เด็ก และ ผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อ ฮีตสโตรก เนื่องจาก ความสามารถในการ ควบคุมอุณหภูมิ ของร่างกาย ลดลง อย่างน่าเป็นกังวล

  • ยาบางชนิด

ยาบางชนิด อาจรบกวน ความสามารถ ของร่างกาย ในการ ควบคุมอุณหภูมิ หรือ อาจทำให้ ร่างกายขาดน้ำ เพิ่มความเสี่ยงต่อ ฮีตสโตรก

ซึ่งอาการของ ฮีตสโตรก ที่สามารถสังเกตได้ มีดังนี้

  • อุณหภูมิร่างกาย สูงขึ้น

อุณหภูมิ แกนกลาง ของร่างกาย อาจสูงกว่า 40 องศา หรือ สูงกว่านั้น

  • สภาวะจิตใจ ที่เปลี่ยนแปลง

อาจเกิด ความสับสน , กระสับกระส่าย , วิงเวียน หรือ แม้กระทั่ง อาการชัก

  • ผิวหนังร้อน และ แห้ง

ใน ฮีตสโตรก แบบปกติ ผิวหนัง อาจแห้ง เมื่อสัมผัส ขาดอาการ เหงื่อออก ตามปกติ ผิวหนังอาจร้อน

  • อัตราการเต้นของหัวใจ และ การหายใจเร็ว

อัตราการเต้นของหัวใจ อาจสูงขึ้น และ การหายใจ อาจเร็ว และ กระชั้นชิดขึ้น

  • ปวดศีรษะ , เวียนศีรษะ และ คลื่นไส้

โดยอาการเหล่านี้ พบได้บ่อยใน ฮีตสโตรก และ อาจมี อาการอาเจียน ร่วมด้วย

หากคุณ ประสบ หรือ พบเห็น กับผู้ที่เป็น ฮีตสโตรก ควรรีบไปพบ แพทย์ ทันที ในระหว่างนี้ ควรพยายามทำให้ บุคคลนั้น ๆ เย็นลง โดยการ เคลื่อนย้ายไปยัง ที่ร่ม หรือ พื้นที่ที่มีอากาศเย็น เช่น ห้องที่มี เครื่องปรับอากาศ , ถอดเสื้อผ้าส่วนเกิน , ประคบน้ำเย็น ที่ผิวหนัง และ ให้ความชุ่มชื้น หากผู้ป่วย ยังมีสติ และ สามารถดื่มน้ำ หรือ ของเหลว ที่ให้ความชุ่มชื้น หรือ พลังงาน ได้

ฮีตสโตรก เป็นภาวะร้ายแรง ที่สามารถ นำไปสู่ ความเสียหายของ อวัยวะ และ อาจถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับ การรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ มาตรการป้องกัน ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ เช่น ดื่มน้ำให้เพียงพอ และ หลีกเลี่ยง การสัมผัสกับ ความร้อนจัด เป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำกิจกรรม ที่ต้องใช้แรงกาย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

โรคกรดไหลย้อน (GERD) คืออะไร และมีอาการอย่างไร?

การปลูกผมโดยตรง (DHI) คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร?

 


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook