ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิต

ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิต


บริการตรวจเลือดค้นหาโลหะหนักและตรวจ DNA โดยใช้เนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้ม 

ปัญหาสุขภาพที่รุมเร้าเรานั้นเกิดจากสิ่งรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวันนั้นส่วนใหญ่เกิดจาก มลพิษในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศ อาหาร น้ำที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ และโลหะหนักต่างๆ ซึ่งเมื่อสะสมในร่างกายขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายอย่างไม่คาดคิดได้

ดังนั้นการเราสามารถรับรู้ข้อมูลของตนเองมากพอก็ช่วยปฏิวัติสุขภาพของตนเองได้โดยปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งนั่นจะดีกว่าปล่อยให้เกิดอาการเจ็บป่วย แล้วจึงไปพบแพทย์

บริการตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตคือต้นทางที่จะทำให้คุณได้รู้จักสุขภาพของตนเองอย่างแท้จริง
โดยจะมีบริการตรวจดังนี้

FOOD TEST 

เป็นการตรวจเฉพาะบุคคลว่าอาหารชนิดใดไม่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน โดยผู้เข้ารับ การตรวจสามารถนำข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

• ค้นหาภูมิแพ้อาหารแฝงเรื้อรัง 221 ชนิด (lgG222)
• ค้นหาภูมิแพ้เฉียบพลัน 30 ชนิด(lgG30)
• ค้นหาอาหารที่เหมาะสมกับ DNA ของแต่ละบุคคล

HEAVY METAL TEST 

เป็นการตรวจหาโลหะหนักต่างๆ ในร่างกายว่าอยู่เกินค้ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งโลหะหนักที่มักพบ นั้นมี 4 ชนิด คือ สารหนู ตะกั่ว ปรอท และแคทเมี่ยม ซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไต โรคตับอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง ปวดกระดูกสันหลัง ปวดขา เหน็บชา บวม เนื้อเยื่อจมูกอักเสบ โรคโลหิตจาง โรคออทิสติก โรคสมองเสื่อม โรคความจำเสื่อม ท้องร่วง วิงเวียนศีรษะ ฯลฯ โดยสามารถ

• ตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือด 5-13 ชนิด
• ช่วยให้ปรับสมดุลเรื่องการกินอาหารและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายมากขึ้น

ตรวจ DNA โดยใช้เนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้ม

การตรวจรหัสพันธุกรรมจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า รหัสพั นธุ กรรมของเราจะมี โอกาศกลายพั นธุ์และนำไปสู่โรคร้ายอย่าง โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ ได้หรือไม่ ซึ่งหากเราทราบก่อนก็สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงและฟื้นฟูรหัสพันธุกรรมเพื่อให้กลับมามี สภาพใกล้เคียงปกติ

ใครบ้างที่ควรตรวจ? 

• คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคร้ายแรง

• คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ

• คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุรี่ เครียดตลอดเวลา หรือต้องทำงานอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ

• คนที่มีประวัติสุขภาพ เช่น เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น

• ผู้ที่รักสุขภาพทุกคน

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูแลตนเองและคนที่คุณรักได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการปฏิวัติตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น