Pelvic Restoration

กระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Pelvic restoration) 

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นจะเกิดความเสื่อมของร่างกายและอวัยวะต่างๆ ทั้งในระบบทางเดิน ปัสสาวะเองและในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น กระเพาะปัสสาวะที่ผ่านการใช้งานมานานจะมีการทำงาน ที่แปรปรวนได้ และอายุที่เพิ่มขึ้นจะนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆ ที่ก่อให้มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการ กลั้นปัสสาวะ เช่น ฮอร์โมนที่ลดลง มีการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อเชิงกราน เป็นต้น

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หมายถึง การที่มีปัสสาวะรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งมากพอที่จะทำให้ เป็นปัญหาในการเข้าสังคม หรือเป็นปัญหาทางสุขภาพและอนามัย ภาวะนี้สามารถจำแนกได้คือ

• ปัสสาวะเล็ดขณะไอ หรือจาม (Stress Incontinence) หมายถึง ภาวะที่มีอาการปัสสาวะเล็ดลอด ออกมาในขณะที่มีการเพิ่มแรงเบ่งกดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ หรือแรงเบ่งในช่องท้อง ได้แก่ ไอ จาม หรืออาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเดิน วิ่ง ก้าวขึ้นบันได ก้มลงยกของหนัก ๆ ฯลฯ

• ปัสสาวะเล็ดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบท (Stress Incontinence on activities) ความหมายเหมือนกับ ภาวะปัสสาวะเล็ดเมื่อไอ จาม ในกรณีนี้เกิดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบท เช่น เดิน วิ่ง ก้าวขึ้นบันได ยกของ หนัก เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน

• ปัสสาวะราด (Urgency Incontinence) หมายถึง ภาวะที่ความรู้สึกปวดปัสสาวะมาก ปวดกลั้น และไปห้องน้ำไม่ทัน แต่กลับมีอาการปัสสาวะราดออกมาก่อน

• ปัสสาวะรดที่นอน (Bed Wetting) เป็นอาการที่มักจะพบในเด็ก แต่ในผู้ใหญ่ก็พบได้บ้างรวม ทั้งผู้สูงอายุ จากอัตราที่ตรวจพบในหญิงไทยทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พบว่ามีอาการในระดับ เล็กน้อย กล่าวคือ พบได้นานๆ ครั้งหรือบางครั้ง

• ปัสสาวะปวดกลั้น (Urgency) หมายถึง ความรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างมาก ทำให้ต้องรีบที่จะเข้า ห้องน้ำทุกครั้ง เพราะมีความรู้สึกว่าปัสสาวะกำลังจะราดออกมา แต่ก็ยังสามารถยับยั้งไว้ได้

• ปัสสาวะซึมออกโดยไม่รู้สึกตัว (Leak without Warning) เป็นภาวะที่ปัสสาวะไหลซึมออกมา เอง โดยไม่มีความรู้สึกอยากปัสสาวะ อาจจะเป็นลักษณะล้นซึม (Overflow Incontinence) หรือเป็น วงจรประสาทก็ได้ (Reflex Incontinence)

กลุ่มภาวะกลั้นปัสวะไม่อยู่นั้นสามารถรักษาได้ด้วยการกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วย คลื่นแม่เหล็ก (Pelvic restoration)

กระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Pelvic restoration) ทำงาน อย่างไร? 

เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน QRS Pelvic Center ซึ่งช่วยในการบำบัดอาการกลั้นไม่อยู่ นั้นจะมีหลักการทำงานโดยใช้การกระตุ้นพลังงานสนามแม่เหล็ก TRANSPELVINE (TPM) ซึ่งเป็นก ระบวนการพื้นฐานของหลักการ Faraday คือการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กเพื่อให้สนามแม่เหล็ก ถูกกระตุ้นและถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์กระแสประสาท ฟื้นฟูเซลล์ที่อ่อนแอ ช่วย ให้เซลล์ต่างๆ กลับมาทำงานได้ดีขึ้น

ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้ว ยังช่วยในเรื่อง 

• เสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

• ช่วยฟื้นฟูสภาพหลังจากผ่าตัดต่อมลูกหมาก

• ช่วยฟื้นฟูสภาพหลังคลอดบุตร

• แก้ไขอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อหลัง

• การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

• ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินและกระชับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก และช่วงขา (เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง)

ใครที่เหมาะกับการกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Pelvic restoration)? 

• ผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะและอุจาระไม่อยู่

• ผู้ที่ต้องการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเข้ารับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก

• ผู้ที่มีอาการหย่อมสมรรถภาพทางเพศ

• ผู้ที่ต้องการการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังคลอดบุตร (แทนการอยู่ไฟ)

• ผู้ที่ต้องการกระชับกล้ามเนื้อช่วงล่างบริเวณสะโพก และต้นขา

ระยะเวลาเห็นผล 

สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่ 2 ครั้งแรกที่เข้ารับการรักษา

การกระชับกล้ามเนื้อส่วนล่างด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Pelvic restoration) เพื่อเข้าฟื้นฟูเซลล์นั้น เป็นการรักษาที่ต้นเหตุโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ จึงไม่มีผลข้างเคียงตามมา ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเรา กลับสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ดังเดิมอย่างปลอดภัย