โปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ MW

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด

1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ราคา 18,900 บาท

ฟรี ! Zoda Spa สระ ไดร์ มูลค่า 900 บาท หรือ รับ LBA มูลค่า1,000 บาท

ตรวจ IgG 222 รายการ (2 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์)

ราคา 37,800 บาท / 2 ท่าน ลดเหลือ 34,000 บาท

Fully Detox (Lymphatic Drainage Massage)

มา 2 ท่าน จ่าย 1 ท่าน แต่ต้องซื้อ 4 แพคเกจขึ้นไป (ซื้อร่วมกับครอบครัวได้ ท่านละ 1 สิทธิ์)

Zoda Spa Treatment

มาคู่กัน 2 ท่าน ท่านที่ 2 รับสิทธ์​ซื้อแพคเกจเดียวกัน ลด 50%

เช่น แพคเกจ Zoda Spa Traetment ปกติราคา 19,000 บาท ลดเหลือ 17,000 บาท ท่านที่ 2 ซื้อแพคเกจ ปกติจาก 19,000 บาท ลดเหลือ 9,500 บาท

(ซื้อรวมกับคนในครอบครัวได้ ท่านละ 1 สิทธิ์)