MWWellness การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19

MWWellness ปัจจุบันประเทศไทย กำลังมีการเร่ง ฉีดวัคซีน โควิด 19 ให้ทั่วครบทุกคนวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูล การดูแลตัวเอง ก่อนและหลัง ฉีดวัคซีน มาให้ได้สังเกตอาการ

การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19

การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19


การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19

การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน โควิด 19

ปัจจุบันประเทศไทย กำลังมีการเร่ง ฉีดวัคซีน โควิด 19 ให้ทั่วครบทุกคน อย่างน้อยคนละ 1 เข็ม วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูล การดูแลตัวเอง ก่อน และ หลัง ฉีดวัคซีน  มาให้เพื่อน ๆ ได้สังเกตอาการ และ ปฏิบัติตามกันค่ะ

 

 

ก่อนเข้ารับ วัคซีน ( Vaccine ) โควิด 19 ( COVID-19 )

– ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย พักผ่อนให้เพียงพอ งดการ ออกกำลังกาย หนักกว่าปกติ ในวันก่อนมาฉีด วัคซีน ( Vaccine )

– ดื่มเครื่องดื่ม ที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ ได้ตามปกติ แต่งดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ในวันที่มาฉีด วัคซีน ( Vaccine )

– ต้องไม่มีอาการไข้ หรือ เจ็บป่วย ในวันที่มาฉีด วัคซีน ( Vaccine )

– วันที่มาฉีด วัคซีน ( Vaccine ) รับประทานอาหาร และ ยาประจำตัว ได้ตามปกติ งดยาไมเกรน กลุ่ม Cafergot ,Relpax

– ผู้มีโรคความดันโลหิตสูง ให้ทานยา ที่รักษาความดันโลหิต ก่อนมารับ วัคซีน ( Vaccine )

– ผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ต้องทานยากดภูมิ หรือ ยาเคมีบำบัด หรือ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้ขอใบรับรองแพทย์ที่ทำการรักษา ว่าสามารถรับ วัคซีน ( Vaccine ) ได้ และ นำมาในวันที่มาฉีด วัคซีน ( Vaccine )

– ผู้ที่ทานยา ต้านการแข็งตัวของเลือด ให้ทานยาได้ตามปกติ และ แจ้งพยาบาลทราบ ว่าท่านรับประทานยาชนิดใด กรณีที่ท่านทานยา ต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด warfarin ให้นำผลตรวจ INR ภายใน 1 สัปดาห์ ( ซึ่งผลตรวจต้อง < 4 จึงจะฉีด วัคซีน ( Vaccine ) ได้ ) หรือ ขอใบรับรองแพทย์ ที่ทำการรักษา ว่าสามารถรับ วัคซีน ( Vaccine ) ได้ และ นำมาในวันที่มาฉีด วัคซีน ( Vaccine )

– หลังฉีด วัคซีน ( Vaccine ) ต้องพักสังเกตอาการ 30 นาที เมื่อกลับบ้าน ให้งดออกกำลังกายหนัก หากมีอาการไข้ หรือ ปวดเมื่อยตามตัว ให้ทาน พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด ทานซ้ำได้ทุก 6 ชั่วโมง หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง ให้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ สายด่วน 1669

 

 

หลังรับ วัคซีน ( Vaccine ) โควิด 19 ( COVID-19 )

– สังเกตอาการข้างเคียง ที่สถานที่ฉีด วัคซีน ( Vaccine ) 30 นาที ก่อนกลับบ้าน หากมีอาการผิดปกติ เช่น แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือ แพทย์ทันที

– หลังฉีด วัคซีน ( Vaccine ) 2 วัน อย่าใช้แขนข้างที่ฉีด วัคซีน ( Vaccine ) อย่าเกร็ง หรือ ยกของหนัก

– ถ้ามีไข้ หรือ ปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถทาน พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด สามารถทานซ้ำได้ ถ้าจำเป็นโดยเว้นระยะ เวลาห่าง 6 ชั่วโมง

– เมื่อกลับบ้านแล้ว เพื่อน ๆ ควรประเมิน อาการตัวเอง ต่อเนื่องอีก 48 – 72 ชั่วโมง บางรายอาจพบ ผลข้างเคียงเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ จะเป็นผลข้างเคียง เฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม บริเวณที่ฉีด วัคซีน ( Vaccine ) และ ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้ต่ำ ๆ เมื่อยล้า หรือ มีลมพิษ ซึ่งหลังจาก ได้รับ วัคซีน ( Vaccine ) ครึ่งชั่วโมง – 2 ชั่วโมง อาการจะค่อย ๆ ลดลง แต่ถ้าไข้ขึ้นสูงมาก แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ควรกลับไปโรงพยาบาล หรือ โทร 1669 เพื่อประเมินอาการทันที

 

 

โดยข้อปฏิบัติตัว ถือเป็นแนวทาง ที่ควรทำตาม อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลข้างเคียง จากการฉีด วัคซีน ( Vaccine ) โควิด 19 ( COVID-19 ) ทั้งนี้หลังจากได้ วัคซีน ( Vaccine ) เข็มแรก ควรเตรียมตัว สำหรับการนัดหมาย ฉีด วัคซีน ( Vaccine ) เข็มที่สอง ทั้งนี้เพื่อน ๆ ทุกคนยังคงต้อง สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และ ล้างมือ ทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังการฉีด วัคซีน ( Vaccine )

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

แผลร้อนใน ( Aphthous Ulcers ) ไม่ใช่เรื่องเล็ก

โรคภัยที่มากับฝน


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook