MWWellness วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น

MWWellness ดวงตา เป็นสิ่งที่เรา ต้องดูแลให้มากที่สุด วันนี้พามารู้จัก โรค วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น หากเป็นแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ส่งผลต่อการมองเห็น

วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น

วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น


วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น

 

ดวงตา เป็นสิ่งที่เรา ต้องดูแลให้มากที่สุด วันนี้พามารู้จัก โรค วุ้นตาเสื่อม ภัยร้ายต่อดวงตา อันตรายต่อการมองเห็น หากเป็นแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ส่งผลต่อการมองเห็น

 

ก่อนอื่น มารู้จัก ภาวะวุ้นตาเสื่อม

วุ้นตา ( Vitreous ) นั้น เป็นส่วนประกอบสำคัญ ภายในดวงตา โดยมีลักษณะ เป็นวุ้นเหลว ใส คล้าย ๆ ไข่ขาว อยู่หลังเลนส์ตา ที่ยึดติดกับผิวจอตา ซึ่ง ภาวะวุ้นตาเสื่อม ( Vitreous Degeneration ) เป็นได้ ก็เมื่ออายุมากขึ้น และอาจเสื่อมได้ เร็วกว่าปกติ ในผู้ที่มี สายตาสั้นมาก หรือเคยได้รับ อุบัติเหตุ ที่บริเวณดวงตา วุ้นตา ที่เสื่อม นั้นจะเหลวลง หดตัว และขุ่นขึ้น เมื่อมีแสงผ่านวุ้นตา ที่เสื่อม ก็จะหักเห ทำให้เห็นเป็นเงาดำ ๆ ลักษณะเป็นจุด ๆ และเส้นคล้ายหยากไย่ ที่ลอยไปมา อยู่ในภายดวงตา

 

ส่วนประกอบ ของ ดวงตา มีอะไรบ้าง ?

1. ม่านตา 

2. รูม่านตา

3. กระจกตา

4. ช่องหน้าตา 

5. เลนส์ตา

6. เยื่อตาขาว

7. จอตา

8. จุดภาพชัด

9. เส้นประสาทตา

10. วุ้นตา

 

ซึ่งโรควุ้นตาเสื่อมวุ้นตาเสื่อม ( Vitreous Degeneration ) นั้น เป็นโรคที่พบได้บ่อย ๆ และเป็นกันมาก โดยปกติแล้ว ลูกตาจะมีวุ้นตา ( Vitreous ) อยู่ภายในช่องตาส่วนหลัง เพื่อช่วยคงรูปร่างของลูกตา ตั้งแต่เกิดวุ้นตา ก็จะมีลักษณะเป็นเจลหนืด ใส ยึดติดกับจอตา ที่บุอยู่ภายในลูกตา โดยรอบ ซึ่งประมาณ 99% ของวุ้นตา เป็นน้ำ ส่วนที่เหลือประกอบ ด้วย โปรตีน เส้นใย อาทิ คอลลาเจน กรดไฮยาลูโรนิก และพวกสารเกลือแร่ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน หรือว่า อาจจะเร็วขึ้นในบางภาวะ วุ้นตาจะเสื่อมตัว ก็กลายสภาพเป็นน้ำ เส้นใยไฟเบอร์ขนาดเล็ก ภายในตาจะหดจับกันเป็นก้อนตะกอนขุ่น และวุ้นตา ก็จะลอกออกจากผิวจอตา ทำให้เห็นเป็นเงาดำ ๆ อาจเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ หรืออาจ้ห็นเป็นวง ๆ ลอยไปมาในตา โดย เรียกภาวะนี้ว่า Posterior Vitreous Detachment ( PVD ) อันเกิดจากการหลุดลอก ของวุ้นตา ที่เกาะอยู่เป็นวงรอบ ๆ ขั้วประสาทตา

 

ขณะที่วุ้นตาลอกตัว จากจอตา ก็อาจมีการฉีกขาด ของหลอดเลือดบริเวณจอตา ทำให้มีเลือดออกในวุ้นตา และทำให้เกิดเป็นเงาดำบังการมองเห็นบางส่วน หรือว่าหากมีการดึงรั้งของวุ้นตาที่จอตาบางบริเวณ ที่ยึดติดแน่น ก็อาจทำให้เกิดการฉีกขาดที่จอตา สามารถพบได้ 10 – 20% ของผู้ป่วยที่มีวุ้นตาเสื่อม มักจะทำให้มีอาการเห็นแสงไฟวาบขึ้นในตา โดยจะสามารถเห็นชัดเจนในที่มืด หากปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ได้รับการรักษา ก็จะนำไปสู่ภาวะจอตาหลุดลอก ( Retinal Detachment ) นั่นอาจมีอาการเห็นคล้ายม่านบังตาบางส่วน และอจาจทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

 

สาเหตุวุ้นตาเสื่อม โดยจากหลายสาเหตุ ได้แก่

● ภาวะความเสื่อมตามวัย ซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด

● การอักเสบในวุ้นตา และในจอตา ( Intermediate and Posterior Uveitis ) ซึ่งนั่นก็อาจเกิดจากการอักเสบ จากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกาย การติดเชื้อ หรือเกิดจากภาวะทางกายอื่น ๆ อาทิ มะเร็ง เป็นต้น

● ภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตา จากอุบัติเหตุ หรือโรคที่อาจทำให้มีความผิดปกติของหลอดเลือด

อาการของ โรควุ้นตาเสื่อม

1. เริ่มมองเห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมาโดยเฉพาะเวลากลอกตา หรือมองที่ผนังสีขาว หรือท้องฟ้า

2. ระยะแรกจะสังเกตเห็นเงาของวุ้นตาที่เสื่อมเป็นจุดและเส้นดำลอย ซึ่งจะเคลื่อนไหวเมื่อกลอกตา อาจรบกวนการมองและรู้สึกรำคาญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสมองจะเรียนรู้และละเลยเงาเหล่านี้ไปเอง อาจไม่เห็นหากไม่พยายามสังเกต

3. เมื่อวุ้นตาเหลวและหดตัวมาก อาจจะลอกตัวออกจากผิวจอตาเอง และอาจดึงรั้งผิวจอตาทำให้เกิดการกระตุ้นจอตาเห็นเป็นแสงวาบคล้ายแฟลชจากกล้องถ่ายรูป หรือแสงฟ้าแลบในดวงตาแม้ในขณะหลับตา ซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดหรือเวลากลางคืน อาการเหล่านี้อาจลดลงและหายไปเมื่อจอตาถูกดึงรั้งจากวุ้นตาลดลง

4. สำหรับผู้ป่วย ในบางรายนั้น วุ้นตาอาจดึงรั้งหลอดเลือดที่จอตาให้ฉีดขาดและเกิดเลือดออกในวุ้นตาทำให้เห็นเงาดำเพิ่มมากขึ้นทันที ซึ่งถ้าวุ้นตาติดแน่นกับจอตามากอาจดึงรั้งให้จอตาฉีกขาดได้ และหากวุ้นตาที่เหลวเซาะเข้าไปในรอยขาด จะทำให้จอตาลอกและอาจสูญเสียการมองเห็นได้

 

การดูแล ภาวะวุ้นตาเสื่อม

สำหรับผู้ที่มีอาการมองเห็นจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาควรพบจักษุแพทย์เพื่อขยายรูม่านตาและตรวจจอตาและวุ้นตาอย่างละเอียด หลังหยอดยาขยายม่านตาจะมีอาการตาพร่า และจะกลับเป็นปกติเมื่อยาหมดฤทธิ์ใน 4-6 ชั่วโมง

 

ซึ่ง ภาวะวุ้นตาเสื่อม นั้นไม่จำเป็นต้องรักษา ควรติดตามสังเกตอาการ ซึ่งอาจจะค่อยๆ ลดลงเองได้ ควรตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการดึงรั้งจอตา อย่างเช่น การสะบัดศีรษะอย่างรุนแรงและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับดวงตา จักษุแพทย์นั้นจะนัดตรวจเป็นระยะตามปัจจัยเสี่ยง หากอาการไม่ลดลงและตรวจพบรอยฉีกขาดที่จอตา การรักษาด้วยเลเซอร์จะช่วยป้องกันจอตาลอกได้  อย่างไรก็ตาม การเห็นเงาดำอาจเกิดจากภาวะอื่นๆ ได้

 

เพราะฉะนั้น หากมีอาการเกิดขึ้น จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ เพื่อความปอดภัยของดวงตา และรักษาดวงตาคู่นี้ ให้อยู่กับเราได้นานที่สุด

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

วิธีในการดูแล เท้า ให้ปลอดภัย และสุขภาพดี

โรคไต ภัยร้าย ที่มาจาก ความเค็ม


NEWS

สมัครรับข่าวสารต่างๆ

phone line chat_facebook